Ranagårds­skolan

Bergsgård 1:272

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

På det nya bostadsområdet Ranagård kommer det att byggas en ny skola för årskurserna F–9, inklusive särskolan.

Skolan kommer att rymma nästan 900 elever. Skolan är också tänkt att fungera som mötesplats för unga efter skoltid, och det kommer att finnas ett kombinerat skol- och folkbibliotek i lokalerna.

Tidsplan

Just nu pågår planering av skolans utformning. Skolan är redo för elever tidigast hösten 2024.

En visionsbild som visar Ranagårdsskolan i ljust tegel. Framför skolan är det planteringar i form av buskar. Platsen ramas in av planteringar byggda av sten med låga växter i.

Bild: Liljewall

Ranagårdsskolan på kvällen. En innergård med väggar i tegel på tre sidor. I mitten en gräsmatta och gångar, träd, en större sten, bänkar och belysning.

Bild: Liljewall

Kartor med dokument

Skolan ska byggas i sydvästra delen av Ranagård.

Du hittar handlingarna som rör skolområdet genom att klicka på det ljusröda området i kartan nedan.