Ranagård

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

Ranagård är en ny stadsdel i Halmstad. Området ska kännas tryggt och möjliggöra för möten mellan människor i vardagen. Här kommer det att finnas ett varierat bostadsutbud i olika upplåtelseformer med cirka 550 nya bostäder samt äldreboende, förskolor och skola.

Här ligger Ranagård

I norr och väster avgränsas Ranagård av Gamla Tylösandsvägen och i söder av den befintliga bussgatan. I öster gränsar planområdet till Albinsro. Handelsområdet Flygstaden ligger cirka tre kilometer bort, Söndrums centrum cirka två kilometer bort.

Karta som visar gällande detaljplan för området

Detta händer nu

Nu byggs det för fullt på området, samtidigt som de första invånarna har flyttat in. Stora delar av området kommer att vara klara under 2023, inklusive förskola och äldreboende. Skolan blir klar 2024.

Roller derby-bana, pump track-bana, hundrastgård och utegym

Roller derby-bana, pump track-bana, hundrastgård och utegym är klara. Aktivitetsytorna finns vid västra delen av Ranagårdsområdet, snett mot Karlstorps camping. Här är alla välkomna att testa sin balans och styrka. 

Grillplats och lekplats

Grillplatsen blir klar under 2023. En lekplats för lite äldre barn blir klar i början av sommaren 2023.

Allmän platsmark och infrastruktur

Arbetet med allt som berör allmän platsmark och infrastruktur är klart. Det vill säga park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, vattenledningar, dagvattenhantering, fjärrvärme och fiber.

Tänk på säkerheten!

Även om mycket är klart finns det delar av området som fortfarande är byggarbetsplatser. Håll dig till de platser som är färdigbyggda, och se upp för byggtrafik klockan 7–17 på vardagar.

Så utformas Ranagård

Illustrationsbild som visar hur Ranagårdsområdet kommer att se ut när det är utbyggt och klart

Illustrationsbild som visar hur Ranagårdsområdet kommer att se ut när det är utbyggt och klart.

Offentlig konst

På Västra torget i Ranagård står Jennifer Forsbergs konstverk "Europa och tjuren-remix". Den är placerad mellan de två gröna områdena på torget.

Tankarna bakom konstverket

Skulpturen är en kommentar och reaktion på Carl Milles "Europa och tjuren" på Stora torg från 1926. Forsberg gör en samtida omvänd tolkning av den grekiska myten om den vackra prinsessan Europa som förs bort av guden Zeus, förklädd till tjur. I denna version vägrar Europa låta sig bortföras och i all sin prakt mosar hon tjuren under sig.

Skulpturen är utförd i brons på en sockel uppmurad av tegel. Verket är omkring 2 meter högt och cirka 1,5 meter brett.

Skulptur som är cylindrisk med en konformad överdel. Halva överdelen är täckt av rundade former, och andra halvan av remsor. Nederdelen är gjord av tegelsten. Där emellan ser det ut som ett flytande material som runnit över kanten och stelnat.

Jennifer Forsbergs verk "Europa och tjuren-remix", 2021

Projekt inom Ranagård