• Halmstads webbplatser

Kallbadhus och utveckling av Tylösand

HÖ1

Strategiskt planeringsdokument

Kommunen vill utveckla Tylösand som turistmål. Därför tas en ny fysisk strukturplan fram för området, för att bland annat skapa möjlighet för ett kallbadhus. Vi passar också på att se över hela området.

Stranden med puls

Tylösands strand är händelsernas strand, som lockar både kommunens invånare och turister till sommarstaden Halmstad. Med sitt rika utbud av aktiviteter och service erbjuder denna strand något extra för alla åldrar. I kommunens översiktsplan föreslås att Tylösand fortsätter att utvecklas i denna riktning med hotell, kongress, restauranger, golf, bad, kallbadhus, aktiviteter och service. Destinationsutveckling med denna inriktning ska styras hit och därmed spara andra områdens naturkaraktär.

Vill bygga kallbadhus

Ett företag som vill etablera ett kallbadhus med tillhörande service (såsom restaurangverksamhet) har fått positivt planbesked, vilket innebär att kommunen börjat utreda frågan.

Att etablera ett kallbadhus är ett komplext uppdrag. Just nu undersöks olika platsers förutsättningar för ett kallbadhus.

Ett kallbadhus passar in i kommunens översiktsplan Framtidsplan 2050 där utveckling av Tylösand som turistmål ingår, men strider mot nuvarande detaljplan.

Strukturplan ska tas fram

Innan arbetet med detaljplanen kan påbörjas, ska kommunen ta fram en övergripande strukturplan för Tylösand som fokuserar på turismutveckling. Strukturplanen är vägledande och ska bland annat visa vilken placering som är mest lämplig för ett kallbadhus.

Dialogmöten

Kommunen har fört dialog med företag och boende området.

Allmänheten har fått tycka till. Dialogmöte hölls den 11 juli 2023 och en enkät har legat ute under sommaren.

Lång strandremsa med mycket folk. I bakgrunden syns Hotel Tylösand.

Stranden i Tylösand är populär bland turister och invånare.

Tidsplan

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planbesked7 juni 2022
Strukturplan tas fram2023–2024. Arbetet är i sitt slutskede och planen planeras antas våren 2024.
DetaljplanarbeteDetaljplanearbete ska påbörjas efter att strukturplanen är klar.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området omfattar bland annat entrén till Tylösand (korsningen Tylösandsvägen och Tylöhusvägen), Svärjarehålan (handikappbadet), Tjuvahålan, Tyludden, Paradiset, parkeringen vid Tjuvahålsvägen, S:t Olofs kapell, stranden vid Livräddartornet, området kring Hotel Tylösand, stranden vid Tylöbäck, parkeringen vid Älgvägen och Tångvägen.