• Halmstads webbplatser

Grundskola på Ranagård

Bergsgård 1:272

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

På det nya bostadsområdet Ranagård håller det på att byggas en ny skola för årskurserna F–9, inklusive anpassad grundskola. Skolan beräknas vara klar i maj 2024.

Skolan kommer att rymma nästan 900 elever. En fullstor idrottshall med läktare för 140 personer kommer att integreras med skolbyggnaden. I skolan byggs även ett tillagningskök med kapacitet för cirka 950 portioner.

Utformning

Skolan består av fyra sammanbyggda huskroppar i en u-form och kommer att uppföras i två respektive tre våningar.

Skolan är också tänkt att fungera som mötesplats för unga efter skoltid, och det kommer att finnas ett kombinerat skol- och folkbibliotek i lokalerna.

Tidsplan

Just nu pågår byggnationen av skolan och den beräknas vara klar maj 2024 med skolstart hösten 2024.

En visionsbild som visar Ranagårdsskolan i ljust tegel. Framför skolan är det planteringar i form av buskar. Platsen ramas in av planteringar byggda av sten med låga växter i.

Bild: Liljewall

Ranagårdsskolan på kvällen. En innergård med väggar i tegel på tre sidor. I mitten en gräsmatta och gångar, träd, en större sten, bänkar och belysning.

Bild: Liljewall

Kartor med dokument

Skolan ska byggas i sydvästra delen av Ranagård.

Du hittar handlingarna som rör skolområdet genom att klicka på det ljusröda området i kartan nedan.