• Halmstads webbplatser

Grötviks hamn

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Kommunen vill utveckla Grötvik som turistmål. Hösten 2024 gör vi en förstudie för att ta reda på hur området kan förändras samtidigt som viktiga kultur- och naturvärden vårdas.

Hur ska Grötvik utvecklas?

Tyck till i kommunens enkät!

Nu har du chansen att tycka till om hur Grötvik ska utvecklas. Vad gör du i området idag och vad vill du göra här framöver?

Vi vill gärna veta vad du som invånare tycker. Svara på vår enkät om Grötvik. Vi behöver dina svar senast den 31 augusti.

Tack på förhand för att du hjälper oss i vårt arbete!

Uppdraget i korthet

I kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2050, pekas Grötvik ut som ett område för turismutveckling. I den fördjupade förstudien utreder kommunen hur hamnen och det närliggande området används idag och hur det ska utvecklas för att bli i linje med med översiktsplanen.

Genom att göra en fördjupad förstudie kan kommunen ta ställning till stora, komplexa frågor som sedan underlättar den efterföljande planeringen. Förstudien ska bland annat utreda behovet av ny detaljplaneläggning av området.

Idag har uppställningsplatsen för husbilar, restauranger och wake board tillfälliga bygglov. För de verksamheterna behövs en permanent lösning. Kommunen behöver även se över möjligheterna att bygga på den kvartersmark som finns i den nuvarande detaljplanen.

Om platsen

Grötvik är beläget cirka fem kilometer utanför Halmstads city, på vägen mot Tylösand. Grötvik har en gedigen stenhuggarhistoria och är numera ett av Halmstads populära besöksmål med upplevelser som härliga bad och äventyrliga aktiviteter i form av wakeboard, sportfiske, fågelskådning och klättring.

Prins Bertils stig går genom området där man även finner kultur, vacker natur, småbåtshamn (med gästhamn och ställplatser för husbilar) och mindre fiskestugor.

Platsen präglas av klippig kust med gamla stenbrott, där det i mitten av 1800-talet höggs gatsten, Söndrumsgnejs, som forslades till bland annat Danmark och Tyskland. Platsen lockar både kommuninvånare och turister. I söder gränsar Grötvik till havet och i norr mot natur samt bostadsbebyggelse.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Förstudie

Klar vid årsskiftet 2024–2025

Planuppdrag

Planuppdrag

Detaljplanarbete påbörjas troligen under 2025.

Samråd

Inte beslutat än

Granskning

Inte beslutat än

Antagande

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.


Karta över området
Karta över Grötvik