Bostäder på Ranagård

Byggnation

 • Planering för byggnation
 • Byggnation pågår
 • Färdigt projekt

Just nu byggs cirka 550 nya bostäder i Ranagård. Här kommer du att kunna bo i äganderätt med villa på egen tomt, i bostadsrätt eller i hyresrätt.

Så bebyggs området

Detaljplanen för Ranagård tillåter blandad bostadsbebyggelse. Det innebär friliggande villor, kedjehus, radhus och flerbostadshus. Tanken med detta är att få en blandad upplåtelseform i form av friliggande villor, bostadsrätter och hyresrätter.

Alla småhustomter är sålda

Småhustomter i Ranagård har fördelats via den kommunala tomtkön. Det finns inte längre några lediga tomter.

En enkel visualiering av området ovanifrån

Karta över området

I kartan kan du klicka på respektive tomt för att se vad som ska byggas, vem som ska bygga och när det ska byggas.

14 exploatörer bygger på Ranagård

Halmstads kommun har skrivit markanvisningavtal med 14 olika exploatörer som ska bygga i den nya stadsdelen.

Hyresrätter

 • HFAB – inflyttningen är klar
 • Tylösand fastigheter AB
 • Ranagård fastighets AB
 • Tornet

Här kan du se visualiseringar av de nya hyresrätterna:

Bostadsrätter

 • Skanska
 • HSB
 • Mariastaden
 • Derome
 • MTA

Här kan du se visualiseringar på de nya bostadsrätterna:

Äganderätter

 • ByggSjögren
 • HalmstadHus
 • – inflyttningen är klar
 • Halmstads stenhus
 • OBOS
 • Serneke – inflyttningen är klar

Här kan du se visualiseringar på några av de nya äganderätterna: