Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vårdnadsbidrag

Regeringen har tagit beslut om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget från och med den 31 januari 2017. Du har fortfarande möjlighet att få vårdnadsbidrag för valfri period under hela år 2016.

Förutsättningen är att du skickar in ansökan till Halmstads kommun senast den 31 januari 2016. Utbetalningar för beviljade ansökningar görs under hela 2016 och januari 2017 (fram till och med att barnet fyller två år).

Kommunernas möjlighet att bevilja nya vårdnadsbidrag upphör från och med den 31 januari 2016. På regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer.

Halmstads kommun erbjuder vårdnadsbidrag. Syftet med vårdnadsbidraget är att öka valfriheten och ge föräldrar mer tid med sina barn. Vårdnadsbidraget är ett skattefritt kommunalt bidrag på 3 000 kronor per månad och barn. Du kan få vårdnadsbidrag för barn som fyllt ett år, fram till och med den månad de fyller två år. Barnet får inte ha plats i kommunal eller fristående förskoleverksamhet.

Uppsägning av vårdnadsbidraget

Vårdnadsbidraget upphör automatiskt i den månad som ditt barn fyller två år eller vid det datum som du anger vid ansökan. Vill du säga upp ditt vårdnadsbidrag tidigare än du angett, kontakta oss.

Frågor och svar om vårdnadsbidraget

Får jag arbeta eller studera när jag får vårdnadsbidrag?

Ja, du kan arbeta eller studera samtidigt som du får vårdnadsbidrag under förutsättning att barnet inte har plats i kommunal eller fristående förskoleverksamhet. Givetvis kan du besöka den öppna förskolan under tiden du får vårdnadsbidrag.

​Får jag ha några andra ersättningar eller bidrag när jag har vårdnadsbidrag?

Du eller din make/maka/sambo/partner får inte ha någon av följande ersättningar eller bidrag under den tid som ni får vårdnadsbidrag: 

  • föräldrapenning för barnet eller dess syskon
  • arbetslöshetsersättning (A-kassa) 
  • aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
  • sjukpenning eller rehabiliteringspenning efter ett år  
  • sjukpenning under eller direkt efter en period när arbetslöshetsersättning (A-kassa), enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har lämnats 
  • sjukersättning eller aktivitetsersättning
  • ålderspension
  • äldreförsörjningsstöd 
  • introduktionsersättning

Om din familjs förutsättningar för rätten till vårdnadsbidrag ändras är du skyldig meddela detta så fort som möjligt. Om vårdnadsbidrag har betalats ut felaktigt kommer vi att kräva tillbaka det. Vi har rätt att kontrollera detta även i efterhand.

Tänk på att du inte får ta ut en enda dags ersättning eller bidrag här ovanför om du ansöker om vårdnadsbidrag. I så fall blir du skyldig att betala tillbaka hela månadsbeloppet och du förlorar rätten till vårdnadsbidrag för den aktuella månaden.

Kan jag få vårdnadsbidrag utbetalt retroaktivt?

Nej, vårdnadsbidraget kan inte betalas ut retroaktivt.