Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Halmstads Naturskola

Halmstads Naturskola inspirerar, handleder och kompetensutvecklar kring lärandet för hållbar utveckling med utomhuspedagogiken som arbetssätt. Vi arbetar med barn/elever och pedagoger inom Halmstads kommuns 1-16 års verksamhet, gärna i skolans eller förskolans närmiljö, men också på Lägerskolan Gården Ön.

Halmstads Naturskola är medlemmar i Naturskoleföreningenlänk till annan webbplats och arbetar för en idé..."Att lära in ute!". På Naturskoleföreningens hemsida kan du läsa mer om utomhuspedagogik och hitta information om andra naturskolor i landet.

En Naturskola är ingen plats utan ett arbetssätt, "Att lära in ute". Utomhuspedagogiken bygger på ett aktivt lärande knutet till läroplanerna där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig då kunskapen förankras i verkligheten. Flera elever kan hitta sitt eget sätt att lära och nå sina kunskapsmål. Utomhusaktiviteter svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet.

Begrepp som lustfyllt lärande, upptäckarlust, nyfikenhet, utforskande, sammanhang och helheter, kretslopp och mångfald bygger vår verksamhet. Vi arbetar med skolans/förskolans alla ämnesområden t.ex. naturvetenskap och teknik, matematik, språk, sinnena och hälsa, leken m.m. Utomhuspedagogiken berikar alla ämnesområden i skolan/förskolan.

Boka Lägerskolan

Boka en vistelse för din klass/grupp på Lägerskolan Gården Ön.

Mer friluftsliv i skolan!

Kostnadsfri fortbildning i friluftslivets pedagogik - Halmstad 12-13 september

Är du lärare eller fritidspedagog? Vill du få nya verktyg och inspiration till att genomföra undervisning och friluftsdagar som ger positiva upplevelser av friluftsliv?

Nu har du chansen! Naturskoleföreningenlänk till annan webbplats, Naturskyddsföreningenlänk till annan webbplats och Sportfiskarnalänk till annan webbplats anordnar en kostnadsfri fortbildning om friluftsliv som utgår från Lgr 11.

När och var? Gården Ön, Halmstad 12-13 september

För vem? Pedagoger i grundskolan (f-9), exempelvis lärare i NO, Idrott och hälsa och fritidspedagoger.

Hur? Praktiska friluftsövningar kopplade till exempelvis allemansrätten, friluftssäkerhet, att göra upp eld och eldtekniker, att laga mat ute, att bygga vindskydd, att hantera redskap och material, natur- och vattenvård, fiske och säkerhet vid vatten. Diskussion om utomhuspedagogiska metoder som underlättar måluppfyllelse.

Var vänlig vidarebefordra denna inbjudan till de du tror kan vara intresserade (t ex lärare i NO, Idrott och hälsa och fritidspedagoger).

Mer information och anmälan >>länk till annan webbplats