Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Den nya Söndrumsskolan kommer dessvärre inte att kunna stå färdig till årsskiftet 2012/2013. Orsaken är att upphandlingen av byggentreprenad åter har överklagats. Ny tid för byggstart kan ges först när förvaltningsrätten behandlat ärendet.
Halmstads kommun genomförde i juli en ny upphandling av bland annat byggentreprenad för uppförandet av den nya Söndrumsskolan, efter en överklagan på det tidigare upphandlingsförfarandet. Nu har även den andra upphandlingen blivit överklagad i förvaltningsrätten.

Under fördröjningen av bygget kommer eleverna att fortsätta att vistas i de temporära paviljongerna vid Hallägraskolan. Delar av verksamheten, som berör hemkunskap och slöjd, finns även på Slottsjords-, Kyrk- och Jutarumskolan.

— Den uppkomna situationen är beklaglig för Hallägraskolans elever och personal. Det här är ett stort byggprojekt som gör konkurrensen mellan entreprenörerna hård. Vi har därför varit väldigt noggranna i upphandlingsförfarandet, säger Torbjörn Andréen, tf byggteknisk chef på fastighetskontoret.

Markarbeten färdigställs tidigare


Sedan förra upphandlingen har Halmstads kommun bland annat tagit fram ett nytt sätt för utvärdering av inkomna anbud i samråd med Sveriges Byggindustrier. Kommunens anser i sitt svar till förvaltningsrätten att entreprenören som överklagat inte har uppfyllt samtliga skallkrav för byggnadens utförande. I avvaktan på rättens beslut fördröjs den planerade byggstarten ytterligare.

— Den nya skolan är efterlängtad. Vi har en minimal lösning och med det följer en begränsad flexibilitet. De schemaförändringar som vanligtvis är enkla att lösa påverkar idag all verksamhet. Vi ser verkligen fram emot den dag den nya skolan står färdig så elever och personal får arbeta i en modern skolmiljö, säger Hans Åkerlund, rektor på Hallägraskolan.

Arbetet med att riva den gamla skolan startades av markentreprenören under våren 2011 och markarbeten så som personalparkeringen och elevernas cykelparkering har genomförts under sommaren.

— Beroende på utvecklingen och när vintern tänker slå till ser vi nu över om vi kan färdigställa mer av markentreprenörens åtaganden som kan vara till fördel för Hallägraskolans elever och personal, säger Torbjörn Andréen.