Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) väger samman och rankar kommunernas kunskapsresultat inom skolan. Halmstad hamnar glädjande inom spannet "hög ranking" samt "medel ranking", inte inom något område bland de lägst rankade kommunerna.
SKL rankar årligen kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat som ger en indikation på hur väl skolan lyckas med sitt kunskapsresultat. Rankingen för barn och ungdomsförvaltningen placerar glädjande nog Halmstad inom många områden i den grupp av kommuner som rankas högst i landet. Men det finns också områden där Halmstad befinner sig i mittfåran och som måste arbetas vidare med. Det är även tillfredsställande att Halmstad inte på något område finns med bland de lägst rankade kommunerna.

Hög ranking (bland 25% bästa kommunerna, totalt 290 st)

 1. Andel elever som når målen i alla ämnen – rank 63/290 
 2. Behöriga till gymnasiets naturvetar- och teknikprogram (krävs godkänt i 12 ämnen) – rank 72/290 
 3. Dagens Nyheters nutidsorientering som består av dagsaktuella frågor och ger en indikation på elevernas omvärldskunskaper – rank 64/290 
 4. Sammanvägt resultat som ger en indikation på hur väl skolan lyckas med sitt kunskapsuppdrag – rank 74/290 
 5. Nettokostnad per elev – rank 66/290 
 6. Effektivitetstal rank 55/290

Medel ranking (bland 50% bästa)

 1. Genomsnittligt meritvärde – rank 163/290. Vi ligger på medelvärdet i landet. Här behöver vi arbeta med att höja de kvalitativa betygen och inte bara nöja oss med att eleverna är godkända.  
 2. Behöriga till gymnasiets ekonomi- humanistiska- samhällsvetar- och estetiska program (krävs godkänt i 12 ämnen) samt yrkesprogram (krävs godkänt i 8 ämnen) – rank 84-87/290
 3. Andel elever som uppnått minst G i de nationella ämnesproven i åk 9 – matematik rank 95/290, engelska rank 163/290, svenska rank 97/290. Värdet i svenska har stigit sedan förra året.
 4. Procentuellavvikelse från standardkostnad, dvs. den kostnad som kommunen beräknas ha om verksamheten bedrivs med en genomsnittlig effektivitets- och ambitionsnivå med hänsyn tagen till kommunens struktur - rank 78/290
 5. Andel lärare pedagogisk högskoleexamen (lärarexamen, förskollärarexamen, fritidspedagogexamen) - rank 147/290 . Här pågår en satsning på att höja andelen personal i förskolan med förskoleexamen. Inom grundskolan är läget mycket bra. 97% av lärarna har lärarexamen.
 6. Likvärdig betygsättning, dvs. andel elever som fått ett högre eller lägre slutbetyg än provbetyg i de nationella ämnesproven. Tanken är inte att betyg och nationella prov ska vara exakt samma men de nationella proven ska stödja en likvärdig bedömning och betygssättnig. Skillnaden bör inte vara alltför stor vilket den är i matematik för Halmstads del. I strävan efter förbättrade resultat är det viktigt att vara vaksam på glädjebetyg. Lärarna måste vara starka i sin profession och inte låta sig påverkas i sin betygssättning. Arbetet med att öka betyg- och bedömningskompetensen hos lärarna måste fortsätta.

Läs sammanställningen för Halmstads kommunPDF

Läs mer om SKL:s öppna jämförelser grundskolalänk till annan webbplats

För mer information kontakta


Margaretha Perborg, förvaltningschef
margaretha.perborg@halmstad.se