Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Barn- och ungdomsförvaltningen har skaffat ett avtal med elevlicenser till de alternativa verktygen Talande tangentbord, ViTal, Stava Rex och Spellright 2.

Information om alternativa verktyg


Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad har sedan flera år tecknat licens på fyra program som fungerar som så kallade alternativa verktyg. Programmen finns på alla skolors datorer. Alternativa verktyg innebär förenklat ett komplement till traditionella lärverktyg som papper, penna och bok.

Traditionellt sett har alternativa verktyg främst använts av elever i behov av särskilt stöd, t ex. de som har svårt att lära sig läsa och skriva eller som har svårt med sin koncentration. Dock vet vi att alternativa verktyg är bra för de flesta elever eftersom det ges möjlighet att tillgodogöra sig information på flera olika sätt, vilket stimulerar till ytterligare reflektion och inlärning med flera sinnen.

Barn- och ungdomsförvaltningen har tecknat serviceavtal på programmen Talande Tangentbord, ViTal, Stava Rex och Spellright 2. Serviceavtal innebär att alla elever som tillhör Halmstads kommuns grundskolor får installera programmen utan kostnad hemma på sina datorer. När det gäller Talande Tangentbord och ViTal kan även barn i förskolorna få dessa på sina hemdatorer. Serviceavtalen gäller ett år i taget.

För att få tillgång till programmen så vänder du dig i första hand till ditt barns skola för att få nedladdningsanvisningar och i andra hand till Kärnhuset och Datastudion datastudion@utb.halmstad.se .

Information om programmen


Talande Tangentbord
Med Talande tangentbord återges bokstavsljuden för varje bokstavstangent som trycks ner på tangentbordet. Den som skriver får således en direkt ljudåterkoppling. Talande Tangentbord är lämpligt att använda redan från början för att stimulera den allra första läs- och skrivinlärningen. Det är också ett utmärkt program att använda om det uppstår läs- och skrivsvårigheter. Talande Tangentbord fungerar tillsammans med alla ordbehandlingsprogram i PC-miljö. Kombinera gärna med programmet ViTal.

ViTal


ViTal är en PC-baserad talsyntes som kan läsa upp nästan all skrift i datorn. Detta är t ex. WORDdokument, webbsidor och inskannade dokument. Text som ska läsas upp markeras och sedan läses den upp genom att funktionstangenten F6 trycks ner. ViTal fungerar dessutom utmärkt att använda under tiden som du skriver så du kan få din text uppläst, antingen efter varje ord eller efter varje mening. Detta innebär att eleverna kan reflektera över vad och hur de skriver. Programmet innehåller röster på flera olika språk, vilket gör att det går att använda även i engelska och B-språk.

Stava Rex


Stava Rex är ett avancerat rättstavningsprogram som rättar både stavfel och grammatikfel. Det är främst utvecklat för personer med dyslexi och programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram. Programmet kan rätta ord som "tjök" (kök), "jenvestachon" (järnvägsstation) och det reagerar även för lättförväxlade ord som "kärnan blinkar på himlen"
(stjärnan).

Spellright 2


Spellright 2 är ett avancerat rättstavningsprogram för svenska personer som skriver på engelska. Spellright 2 kan rätta felstavningar som "djörni" (journey), "mai nejm is" (my name is) etc. Spellright 2 innehåller även en svensk-engelsk/engelsk-svenska ordbok. Programmet är lämpligt att använda för alla som behöver skriva på engelska. Det stimulerar till ökat skrivande eftersom det går att skriva ord vars stavning du är osäker på. Det ökar även ordkunskapen eftersom lexikonet är integrerat i programmet.

För mer information kontakta Johanna Kristensson, logoped, resurscentrum Kärnhuset