Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Förslaget är att de nuvarande lokalerna på Hallägraskolan ersätts helt eller delvis till höstterminen. Det är slutsatsen när presidierna för barn- och ungdomsnämnden och fastighetsnämnden under torsdagen tog del av de fyra alternativen till hantering av arbetsmiljön på skolan.
Arbetsmiljön på Hallägraskolan ska förbättras. Det har presidierna för barn- och ungdomsnämndens och fastighetsnämnden tidigare slagit fast efter att ett antal elever och lärare har drabbats av hälsoproblem i lokalerna.

I dag har presidierna tillsammans med tjänstemän diskuterat förslag på tänkbara åtgärder för att säkerställa att de drygt 400 eleverna och ett femtiotal personal har en sund och säker arbetsmiljö under de kommande två läsåren fram tills Söndrumsskolan står klar. Beslut kommer att fattas av barn- och ungdomsnämnden i slutet av mars.

Flytt till paviljonger eller Örjansskolan


Fyra alternativ har utretts utifrån olika aspekter som arbetsmiljö, emotionella faktorer och kostnader. Samtliga alternativ utgår från att hela skolan ska hållas ihop på en geografisk plats:

A. All verksamhet i Hallägraskolan flyttar ut i ytterligare paviljonger vid skolan
B. Delar av nuvarande Hallägraskolan används samt ytterligare paviljonger
C. Förflyttning av hela Hallägraskolans verksamhet till Örjansskolan
D. Hallägraskolan används som i dag fram tills Söndrumsskolan är klar hösten 2012.

Om Hallägraskolan helt och hållet ersätts av paviljonger innebär det en kostnad på mellan 12 och 16 miljoner kronor beroende på om slöjdsalen kan behållas. En fortsatt användning av bland annat Hallägraskolans matsal eller flytt till Örjansskolan skulle halvera kostnaden till cirka åtta miljoner kronor. En flytt till Örjansskolan innebär bland annat stor logistik kring skolskjutsar.

Olika alternativ behöver övervägas


Miljötekniska och medicinska specialister har även varit involverade och ger besked att lokalerna inte är i akut behov av utrymning utan det finns tid att överväga de olika alternativen och fatta ett väl underbyggt beslut. Tills vidare försöker man att schemalägga elever och lärare som har besvär till de fristående paviljongerna.

– De nuvarande lokalerna kommer att delvis eller helt och hållet tas ur bruk när höstterminen börjar. Alternativ D är således inte aktuellt, säger Ann-Charlotte Westlund (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Under de närmaste dagarna kommer en elevenkät att skickas ut till vårdnadshavare för att ge samtliga elever och vårdnadshavare möjlighet att framföra hur situationen är för varje enskild elev på skolan.

Barn- och ungdomsnämnden kommer att behandla ärendet vid sitt nästa nämndsmöte 29 mars.

– Vi vill skapa en lösning som gör att arbetsmiljön säkerställs fram tills att skolan ersätts av Söndrumsskolan under hösten 2012, säger Carl Gustaf Nilsson (M), ordförande i fastighetsnämnden.

Läs utredning i sin helhet i pdf-format


Utredning av alternativ till hantering av HallägraskolanPDF

För mer information kontakta:


Ann-Charlotte Westlund (M), ordförande, barn- och ungdomsnämnden
Carl Gustaf Nilsson (M), ordförande, fastighetsnämnden