Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Uppföljningsuppdraget 2008-2011

Hur lär sig flickor och pojkar i skolår 1 engelska? Hur stimuleras pojkars och flickors språkliga utveckling i skolår 2? Vilka matematiska förmågor utvecklar eleverna i skolår 2? Utifrån elevers resultat på nationella prov i skolår 3, 5 och 9 — vilka förändringar behöver lärare göra för att ge möjligheter för flickor och pojkar att förbättra sina kunskaper?

Elevlyftet leder till ett uppföljningsuppdrag

Inför arbetet med uppföljningsuppdraget och med fokus på framgångsfaktorer så som mål och resultat, delaktighet och inflytande samt långsiktighet, formulerar barn- och ungdomsförvaltningen ett Elevlyft. Målet är  att  alla elever ska ha möjligheter att förbättra sina kunskapsresultat samt att framstegen för flickorna och pojkarna börjar med utveckling av verksamheten i klassrummet.

Detta åstadkoms genom att:

  • se, följa och analysera pojkars och flickors kunskapsutveckling över tid.
  • stärka systematiken i organisations-, undervisnings-, mål- och metodfrågor samt strategier för hur man använder sig av den kunskap och den medvetenhet som skapas.
  • ompröva verksamheten för att främja flickors och pojkars lärande och få till stånd en förändring i praktiken.

Under åren 2008 till 2011 genomför Barn- och ungdomsförvaltningen en mängd uppföljningar kring mål och resultat inom verksamheten och här nedan kan du ta del av dessa uppdrag och de rapporter uppdragen lett till.

Uppföljningsuppdrag

2008 UppföljningsuppdragPDF
2009 UppföljningsuppdragPDF
2010 Uppföljningsuppdrag förskolaPDF
          Uppföljningsuppdrag engelska åk 1PDF
          UppföljningsuppdragPDF
2011 UppföljningsuppdragPDF

Uppföljningsrapporter

2008 MålstyrningPDF
          Förskolaöppnas i nytt fönster
          Svenska åk 2öppnas i nytt fönster
          Matematik åk 2öppnas i nytt fönster
          Nationella prov åk 5 och åk 9öppnas i nytt fönster
2009 Svenska åk 2PDF
          Matematik åk 2PDF
          Nationella prov åk 3, åk 5 och åk 9PDF
2010 FörskolaPDF
          Engelska åk 1PDF
          Svenska åk 2PDF
          Matematik åk 2PDF
          Nationella prov åk 3, åk 5 och åk 9PDF
2011 Sammanfattning, sv och ma åk 2 samt nationella prov åk 3, åk 5 och åk 9PDF
          FritidshemPDF
          KvalitetsarbetePDF