Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kommunal vuxenutbildning - prövning

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand utifrån gällande kursplan och sedan gör en tentamen. Du kan göra prövning i alla kurser som ges av oss. Obs! Vid prövning i laborativa kurser krävs oftast genomgångna laborativa kursmoment.

Prövningstillfälle 2017

Det finns prövningstillfällen för både kommunal vuxenutbildning och privat vuxenutbildning.

  • Vecka 18 och 19, Datum: 3 eller 10 maj 2017

Anmälan till prövning

Du fyller i anmälningsblankettenPDF och lämnar den till Halmstad kompetenscentrum, Fredriksvallsgatan 7, 302 32 Halmstad.

Två delar - skriftlig och muntlig
Den skriftliga delen av prövningen äger rum vid ovanstående prövningstillfällen och den muntliga delen, efter överenskommelse med läraren, vid ett senare tillfälle. Observera att vissa kurser, t.ex. engelska och svenska, tar båda de skriftliga prövningstillfällena i anspråk. Vid anmälan erlägger du prövningsavgiften, för närvarande 500 kr. Då får du namn och telefonnummer till tenterande lärare. Genom läraren kan du få veta, vad du förväntas kunna vid prövningen.

Högst två kurser per period
Du kan pröva i högst två kurser per period. Vissa kurser, t.ex. engelska, har två skriftliga prövningstillfällen vilket innebär att bara ett ämne är möjligt per prövningsperiod. Är du elev hos oss och har fått IG på en kurs, kan du befrias från avgift. I detta fall betalar du endast en depositionsavgift på 200 kronor, som du får tillbaka när prövningen genomförts.

Vid prövning i fortsättningskurser
För att få pröva i en fortsättningskurs måste betyg kunna uppvisas på den kurs som närmast föregår den kurs du vill pröva i.

Vid prövning i äldre kurser
Den 30 juni 2016 är sista datum för prövning av äldre kurser, delkurser eller projektarbete i vuxenutbildningen. Den som vill pröva en äldre kurs måste uppfylla kravet på att ha läst någonting i den "gamla" gymnasieskolan eller inom den "gamla" vuxenutbildningen. Du får alltså pröva i en kurs som du redan har läst såväl som i en helt ny kurs. Detta gäller oavsett om du har ett godkänt betyg sen tidigare eller ej!

I följande kurser på grundskolenivå kan du göra prövning

Varje ämne utgör en länk till fullständiga prövningsanvisningar. Prövningsavgiften ska betalas innan första prövningstillfället.

EngelskaWord
MatematikPDF
SamhällskunskapPDF
SvenskaPDF
Svenska som andraspråkWord

I följande kurser på gymnasial nivå enligt VUX 12 kan du göra prövning

Matematik

MATEMATIK 1a, 100 poäng
MATEMATIK 1b, 100 poäng
MATEMATIK 1c, 100 poäng
MATEMATIK 2a, 100 poäng
MATEMATIK 2b, 100 poäng
MATEMATIK 2c, 100 poäng
MATEMATIK 3b, 100 poäng
MATEMATIK 3c, 100 poäng
MATEMATIK 4, 100 poäng

Naturvetenskap

BIOLOGI 1, 100 poäng
BIOLOGI 2, 100 poäng
KEMI 1, 100 poäng
KEMI 2, 100 poäng
FYSIK 1a, 150 poäng
FYSIK 2, 100 poäng
NATURKUNSKAP 1b, 100 poäng
NATURKUNSKAP 1a1, 50 poäng
NATURKUNSKAP 1a2, 50 poäng
NATURKUNSKAP 2, 100 poäng

Samhällsvetenskap och humaniora

RELIGION 1, 50 poäng
GEOGRAFI 1, 100 poäng
HISTORIA 1b, 100 poäng
PSYKOLOGI 1, 100 poäng
SAMHÄLLSKUNSKAP 1b, 100 poäng
SAMHÄLLSKUNSKAP 2, 100 poäng 

Engelska

ENGELSKA 5, 100 poäng
ENGELSKA 6, 100 poäng
ENGELSKA 7, 100 poäng

Svenska

SVENSKA 1, 100 poäng
SVENSKA 2, 100 poäng
SVENSKA 3, 100 poäng 

Svenska som andraspråk

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, 100 poäng
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2, 100 poäng
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3, 100 poäng

I följande äldre kurser påbörjade före den 1 juli 2012 på gymnasial nivå kan du göra prövning

Vid prövning i äldre kurser
Den 30 juni 2016 är sista datum för prövning av äldre kurser, delkurser eller projektarbete i vuxenutbildningen. Den som vill pröva en äldre kurs måste uppfylla kravet på att ha läst någonting i den "gamla" gymnasieskolan eller inom den "gamla" vuxenutbildningen. Du får alltså pröva i en kurs som du redan har läst såväl som i en helt ny kurs. Detta gäller oavsett om du har ett godkänt betyg sen tidigare eller ej! Du kommer att få betyg enligt det gamla betygssystemet dvs IG-MVG. Ansökan skall göras i samråd med studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum.

Biologi AWord
Biologi BWord
Etik och livsfrågorWord
Fysik AWord
Fysik BWord
Geografi AWord
Historia AWord
Historia BWord
Kemi AWord
Kemi BWord
Matematik AWord
Matematik BWord
Matematik CWord
Matematik DWord
Matematik EWord
Människan socialt och kulturelltWord
Naturkunskap AWord
Naturkunskap BWord
OmvårdnadWord
Pedagogiskt ledarskapWord
Psykologi AWord
Psykologi BWord
Religionskunskap AWord
Religionskunskap BWord
Samhällskunskap AWord
Samhällskunskap BWord
Social omsorgWord