Aktuellt

Skollunch i gymnasieskolan
I Halmstad har vi valt att inte köpa lunch från lunchrestauranger till våra gymnasieelever. Det beror på flera olika saker. Mindre än hälften av våra gymnasieungdomar bor i närheten av en etablerad lunchrestaurang. De går i skolan enligt schema och har 30-40 minuters lunchuppehåll, så merparten av eleverna kommer att ha svårt att få tid att hämta mat. Därför skulle likställighetsprincipen äventyras. Åtgärden med distansundervisning vidtogs dessutom eftersom regeringen inte ville att gymnasieeleverna skulle resa till skolorna utan hålla sig hemma, och den rekommendationen vill vi gärna följa.

Hitta hit

Adress:
Skepparegatan 36, 302 38 Halmstad