Lyngåkraskolan

Lyngåkraskolan är en skola för elever i årskurserna F-5. Efter årskurs 5 flyttas eleverna till Getingeskolan för att gå årskurs 6-9.

I Harplinge och Steninge har vi ett utvecklingsarbete med 1-12 års perspektiv som utgår från vår helhetsidé "Lärsyntesen" (Ledarskap + Erfarenheter + Medskapande + Kunskap = Utveckling + Lärande) och DIA-modellen. Vårt syfte är att alla ska känna möjlighet till ett reellt inflytande över utvecklingsarbetet i våra verksamheter vilket i sin tur skapar motivation, engagemang och ett ansvarstagande.

Vi använder oss av DIA-modellen (Delaktighet, Inflytande och Ansvar). DIA- modellen ger barn och elever ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i de olika skolformernas uppdrag och att följa läroplanernas intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras.

"Tänk att jag förstår vad som förväntas av mig,
och jag är trygg när någon frågar mig,
tänk att jag får uttrycka vad jag vet,
och andra bryr sig om att lyssna,
tänk att jag får vara med att bestämma,
och jag får göra det som är rätt för mig,
tänk att andra bryr sig om vad jag upplever"

Hitta hit

Adress:
Tranevallsvägen 2, 305 60 Harplinge