På Östergårdsskolan går det cirka 650 elever i grundskolan och särskolan 4-9. Eleverna som går i år 6-9 på Östergårdskolan kommer från Linehed och Östergård samt från Andersberg, Snöstorp samt landsbygden runt omkring.

Av Östergårdsskolans 30 klasser är sex stycken musikklasser. Eleverna som går där rekryteras efter intagningsprov och kommer från hela kommunen.

Hitta hit

Adress:
Carl Kuylenstjernas väg 1, 302 52 Halmstad