Furulundsskolan

Furulundsskolan är en f-9 som ligger centralt i Halmstad. Vi har gångavstånd till centrum, tågstation, stadsbibliotek, Arenahall och till det centralt belägna friluftsområdet Galgberget.

På Furulundsskolan går närmare 700 elever. Vi fortsätter att växa på grund av inflytt och aktiva val från vårdnadshavare. Under läsåret 2016-2017 använder högstadiet provisoriska lokaler i Nya Annexet (Örjanskolan). Till hösten 2017 kommer skolans nya moderna paviljonger att vara på plats och bidra till vi får betydligt bättre utrymme. Både skolans lokaler och utemiljö kommer att förbättras. Skolan leds av tre st rektorer: Dick Hero lågstadiet, Jasmina Sandlund mellanstadiet och Per Werger högstadiet.

Vi är en skola som tar ansvar för att eleverna ska lyckas i skolan. Skolutvecklingen tar sin utgångspunkt från elevernas behov och det kollegialt lärandet genomsyrar detta arbete.

Hitta hit

Adress:
Karl Ifvarssons gata 25, 302 47 Halmstad