Furulundsskolan

Skolavslutningen 15/6 2018 på Furulundsskolan sker enligt tider nedan:

Lågstadiet start kl 0900
Mellanstadiet start kl 1000
Högstadiet start kl 1100

Varje årskurs eller klass kan ha annat innehåll före och/eller efter tiderna. Avslutningarna är utomhus på skolans innegård. Respektiva mentor meddar detaljer ang avslutningen via bloggen i UNIKUM.

Furulundsskolan är en f-9 med över 700 elever som ligger centralt belägen i Halmstad. Vi har gångavstånd till centrum, tågstation, stadsbibliotek, Arenahall och till det centralt belägna friluftsområdet Galgberget. Vi är en skola som tar ansvar för att eleverna ska lyckas i skolan. Skolutvecklingen tar sin utgångspunkt från elevernas behov och det kollegialt lärandet genomsyrar detta arbete. Elevhälsan, skola och fritidshem har ett nära samarbete i syfte stärka trygghet och studiero som är en viktig grund för hög måluppfyllelse.


Hitta hit

Adress:
Karl Ifvarssons gata 25, 302 47 Halmstad