Furulundsskolan

Furulundsskolan är en f-9 som ligger centralt i Halmstad. Vi har gångavstånd till centrum, tågstation, stadsbibliotek, Arenahall och till det centralt belägna friluftsområdet Galgberget.

På Furulundsskolan går höstterminen 2016 över 650 elever. Vi fortsätter att växa på grund av inflytt och aktiva val från vårdnadshavare. Under läsåret 2016-2017 använder högstadiet provisoriska lokaler i Nya Annexet (Örjanskolan). Skolan leds av tre st rektorer: Dick Hero lågstadiet, Jasmina Sandlund mellanstadiet och Per Werger högstadiet.

Vi är en skola som tar ansvar för att eleverna ska lyckas i skolan. Skolutvecklingen tar sin utgångspunkt från elevernas behov och det kollegialt lärandet genomsyrar detta arbete.

Hitta hit

Adress:
Karl Ifvarssons gata 25, 302 47 Halmstad