Välkommen till Kärlekens förskola!

Kärlekens förskola är en förskola i området Kärleken ca 3 km norr om centrala Halmstad. På förskolan finns det fyra entréer som leder till de olika hemvisterna och till de gemensamma mötesplatserna.

Hemvisterna kompletterar varandra i varierande och stimulerande lärmiljöer med inspirerande material. Detta ger barnen möjligheter att själva välja utmaningar utifrån intresse. Det här ska också speglas i vår utemiljö, vi lär i leken även utomhus.

Hitta hit

Adress:
Stenstorpsvägen 11, 302 32 Halmstad