Coronaviruset – information till leverantörer

Halmstads kommun följer Folkhälsomyndighetens råd när det gäller leverans av varor och tjänster.

Frågor och svar om leveranser till kommunen

Är jag som leverantör skyldig att leverera avtalade varor och tjänster till kommunen?

Så länge det inte finns några restriktioner i Sverige så menar Halmstads kommun att alla leverantörer har full leveransplikt. Ingen kan avstå från att leverera till oss för att leverantören exempelvis menar att deras personal inte ska utsättas för smittorisker. Om Folkhälsomyndigheten skulle ge råd kring att vissa situationer ska undvikas även i Sverige så kan detta ändras. Men dialog med kommunen är viktigt, där vi resonerar kring möjligheter för att lösa olika problem tillsammans.

Vårt företag har drabbats på grund av coronaviruset och kan inte leverera till kommunen enligt avtal. Hur ska vi hantera detta?

Kontakta i första hand beställaren och för en dialog om situationen.

Kommer kommunen att utdöma vite om vi inte kan leverera?

En bedömning behöver göras i varje enskilt fall. Halmstads kommun följer upphandlingsmyndighetens tips och råd till upphandlande organisationer.

Vad händer om den konsult som ska utföra tjänsten är smittad eller har symptom?

En bedömning behöver göras i varje enskilt fall. Bedömningen utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kan kommunen avbeställa en beställd vara eller tjänst med anledning av coronasmitta?

Avbeställningar är möjliga så länge avtalet tillåter det, oavsett anledning.

Får jag ersättning som leverantör vid avbeställning av en vara eller tjänst?

Det är viktigt att föra en dialog med beställaren utifrån varje enskilt avtal.