• Halmstads webbplatser

Bygg­etablering

Om du behöver använda en offentlig plats för en byggetablering så ska du ansöka om tillstånd hos Polisen. Exempel på vanliga byggetableringar är uppställning av byggnadsställning, bodar eller containrar. Du ska också betala en avgift för markhyra till kommunen.

Polisen ger tillstånd i samråd med kommunen

Offentliga platser är vägar, gator, trottoarer, torg eller parker inom detaljplanelagt område.

För att göra en byggetablering på en offentlig plats behöver du Polisens tillstånd. Om kommunen äger marken skickas din ansökan sedan vidare till kommunen, som granskar den ur olika aspekter. Kommunens klartecken är en förutsättning för att få polistillstånd.

Offentliga platser kan också ha en privat markägare som du i så fall måste kontakta.

Sök tillstånd hos Polisen

Tänk på

  • Om trafiken påverkas på väg, cykelbana eller trottoar behöver du även lämna in en trafikanordningsplan senast två veckor innan arbetet startar.
  • Byggskyltar ska sättas upp inom den upplåtna ytan.
  • Bilparkering ingår inte i upplåtelsen av marken.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift när du hyr offentlig mark tillfälligt.