• Halmstads webbplatser

Servering av alkohol på uteservering

Du som har serveringstillstånd på din restaurang kan ansöka om att även få servera alkohol på din uteservering. Söker du serveringstillstånd för första gången kan du samtidigt ansöka om tillstånd för uteservering.

Krav för att få tillstånd

För att få servera alkohol på uteservering ska vissa grundkrav vara uppfyllda enligt alkohollagen Länk till annan webbplats..

Krav på platsen för serveringen

  • En uteservering ska vara fysiskt avgränsad från kringliggande områden – på dessa får servering inte får förekomma.
  • Uteserveringen ska vara belägen så att den är överblickbar. En uteservering bör även ligga i nära anslutning till de egentliga serveringslokalerna.
  • Den som har serveringstillståndet ska vara samma person som den som har polisens tillstånd att disponera platsen.

Krav på serveringen

  • Enligt alkohollagen ska alkoholservering inte medföra några olägenheter när det gäller ordning och nykterhet, eller risk för människors hälsa.
  • Det ska alltid finnas personal som har uppsikt och kontroll över serveringen och över att ingen alkohol tas med till eller från serveringsstället.

Regler för uteservering efter klockan 01.00

Samma tider gäller för uteservering som för servering inne på en restaurang – om det inte finns särskilda skäl i det enskilda fallet att serveringen utomhus avslutas vid annan tidpunkt.

Beställ kommunfullmäktiges riktlinjer för serveringstillstånd genom att kontakta kommunen.

Ansök om ändring i nuvarande tillstånd

Ansök i tid

Inför varje säsong behöver du som är restaurangägare göra en ny ansökan om tillstånd för uteservering hos polisen. Skicka din ansökan i god tid.

Serveringstillstånd behöver du bara söka en gång – om det inte sker ändringar i verksamheten. Dessa måste i så fall anmälas eller så kan du behöva ett nytt tillstånd.

I din ansökan om serveringstillstånd ska du bifoga:

  • planritning över uteserveringen
  • kopia av polistillstånd för upplåtelse av offentlig mark.

Företagsservice ger dig rådgivning om tillstånd

Det kan vara svårt att få överblick över alla tillstånd du behöver för att starta och driva en uteservering. Kontakta gärna kommunens företagsservice så får du hjälp att göra rätt från början!