• Halmstads webbplatser

Regler för alkohol­servering

Servering av alkohol regleras i alkohollagen. Nedan finns en sammanfattning av några viktiga bestämmelser från denna för att underlätta för dig som ny tillståndshavare i kommunen.

Regler att känna till för dig med serveringstillstånd

Serveringsansvariga

På restaurangen måste det alltid finnas minst en person som har ansvar för serveringen under hela serveringstiden. Om du som har tillståndet inte kan närvara vid serveringen ska du i stället utse en serveringsansvarig person.

Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år, vara lämplig för uppgiften och ska anmälas till kommunen. Det är du som ägare till verksamheten som ansvarar för att den eller de som utsetts till serveringsansvariga är lämpliga för uppgiften.

Se alkohollagen Länk till annan webbplats. kapitel 8, paragraf 20–22.

Personal

Bara personer som har anställts av dig som är tillståndshavaren, eller som är inhyrda av ett bemanningsföretag, får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning eller nykterhet.

Ordningsvakter som är förordnade enligt lagen om ordningsvakter Länk till annan webbplats. är dock undantagna. Tänk på att ha rätt antal ordningsvakter om polismyndigheten ställt som villkor att du ska anlita förordnade ordningsvakter för att upprätthålla allmän ordning.

Se alkohollagen Länk till annan webbplats. kapitel 8, paragraf 18.

Anmälningsplikt

Den som har ett serveringstillstånd är skyldig att anmäla förändringar i verksamheten. Observera att du ska göra anmälan innan förändringar sker. Om förändringen inte har kunnat förutses ska du göra anmälan utan dröjsmål.

Exempel på anmälningspliktiga händelser är ändringar av till exempel personer med betydande inflytande i rörelsen, av serveringsansvarig personal, verksamhetens inriktning, ombyggnation av serveringsställe, restaurangens kontaktuppgifter eller om verksamheten läggs ned.

Se alkohollagen Länk till annan webbplats. kapitel 9, paragraf 11.

Mer information om när du ska annmäla förändringar finns under guiderna för olika serveringstillstånd.

Tillsyn

Kommunen har enligt alkohollagen ansvar för att göra tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Tillsynen kan utföras av enbart av kommunens alkoholhandläggare eller i samverkan med andra myndigheter.

De som gör tillsynen har rätt att få tillträde till samtliga lokaler på serveringsstället och de som arbetar på restaurangen är skyldiga att hjälpa till.

Om din restaurang exempelvis har en utökad serveringstid eller riktar sig till yngre personer innebär det fler tillsynsbesök per år än för andra verksamheter. Tillsynsbesök behöver inte betyda att det finns klagomål på verksamheten.

Se alkohollagen Länk till annan webbplats. kapitel 9 paragraf 2 och 13.

Marknadsföring och erbjudanden

Ett serveringsställe får inte uppmana eller förmå sina gäster att köpa alkoholdrycker. Se alkohollagen Länk till annan webbplats. kapitel 8, paragraf 21.

Marknadsföring av alkoholdrycker får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till konsumtion av alkohol. I marknadsföringen är det viktigt att alkoholfria alternativ också får utrymme på exempelvis bartavlor och drinklistor. Se alkohollagen Länk till annan webbplats. kapitel 7, paragraf 1.

Vill restaurangen marknadsföra ett kombinationserbjudande med mat och dryck måste erbjudandet också presenteras med en lättdryck. Det alkoholfria alternativet måste ha ett lägre pris.

Vid prissättning av alkoholdrycker bör ett tillägg om minst 25 procent av inköpspriset göras. Det är inte tillåtet att rabattera alkoholdrycker, till exempel genom erbjudanden som ”köp två betala för en”.

Vill du sälja alkoholdrycker till lägre pris än det ordinarie kan du erbjuda ”happy hour” eller ”after work”-priser, men då ska erbjudandet även gälla lättdrycker och minst några maträtter.

Se alkohollagen  Länk till annan webbplats.kapitel 8, paragraf 22.

Det är inte förenligt med alkohollagen att servera större mängder alkohol på en gång till en person eller en mindre grupp. Detta gäller till exempel servering av helflaskor spritdrycker, ölhinkar, öltunnor, shotsbrickor, drinkvagnar och andra tillfällen när man överlåter servering till gästerna.

Se alkohollagen Länk till annan webbplats. kapitel 8, paragraferna 20–22. 

Förvaring och förtäring av alkoholdrycker

Den starköl, det vin, de spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker som förvaras och dricks på serveringsstället måste vara inköpta i enlighet med alkohollagens bestämmelser. Det innebär att alkoholdrycken måste vara inköpt från den som har rätt att bedriva partihandel med varan eller från Systembolaget.

Med ett serveringsställe menas alla lokaler och utrymmen som används i en serveringsrörelse. Det är inte möjligt att upplåta någon del av serveringsstället för arrangemang där gästerna själva tar med alkoholdrycker. Gästerna får inte heller lämna restaurangen med alkoholdrycker de köpt där.

Se alkohollagen Länk till annan webbplats. kapitel 8, paragraferna 23 och 24.

Gåvoförbud

För alla som säljer alkoholdrycker finns det ett generellt gåvoförbud som innebär att det är förbjudet att bjuda gäster på alkoholdrycker. Det går därför inte att kompensera gästen med till exempel avec till kaffet. (Däremot går det givetvis bra att bjuda på kaffe eller dessert.)

Se alkohollagen Länk till annan webbplats. kaptiel 7, paragraf 2.

Annat som är viktigt för att följa lagen

  • Kolla alltid legitimation på unga gäster – vid tveksamhet, servera inte alkoholdrycker.
  • Servera inte berusade gäster – de som är märkbart påverkade ska gå hem.
  • Rökrum och toaletter hör inte till serveringsytan – ingen alkohol får tas med dit.
  • Lagad eller annan tillredd mat ska erbjudas under hela serveringstiden. Efter klockan 23.00 får dock matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter, så kallad pubmeny. Chips och nötter är inte tillräckligt.
  • Avsluta alltid serveringen i rätt tid – efter 30 minuter ska lokalen vara tömd.
  • Betala skatter och avgifter till det allmänna frivilligt och i tid.
  • Anmäl alltid förändringar som har betydelse för tillsynen.

Är du osäker på vilka regler som gäller eller undrar över något, välkommen att kontakta kommunen!