• Halmstads webbplatser

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, även nikotinläkemedel, får säljas utanför apotek, i detaljhandeln. Kommunen gör kontroller över försäljningen, med Läkemedelsverket som ansvarig myndighet.

Regler att följa

Kraven på dig som vill sälja receptfria läkemedel är höga. En lång rad regler finns för försäljning i butik och via e-handel. Det är du som företagare som är ansvarig för att de följs och att din personal känner till dem.

Regler och annan information finns på Läkemedelsverkets webbplats:

Anmäl i förväg

Du ska anmäla din försäljning till Läkemedelsverket, som är den övergripande tillsynsmyndigheten för försäljning av receptfria läkemedel i butik.

Anmälan ska göras i förväg. Du ska även anmäla förändringar i försäljningsverksamheten, exempelvis ny adress eller kontaktuppgifter, att du börjar med e-handel, upphör med försäljningen eller liknande.

Anmäl din försäljning

Kontroll av att reglerna följs

För att kontrollera att reglerna följs ska du ha ett egenkontrollprogram med skriftliga rutiner för hur personalen ska hantera läkemedel, med tydlig ansvarsfördelning. Du behöver utbilda din personal så att de förstår vilka regler som gäller. Se vägledningen (länk ovan).

Kommunerna kontrollerar att butikerna och e-handeln följer reglerna genom kontrollbesök. Om brister upptäcks rapporteras dessa till Läkemedelsverket.

Halmstads kommun tar ut en avgift för kontrollen.