• Halmstads webbplatser

Avgifter för tillstånd och tillsyn – alkohol, tobak, e-cigaretter (vape), folköl, läkemedel

Kommunen tar ut en avgift för att hantera anmälningar och ansökningar om tillstånd som gäller alkohol, folköl, tobak, e-cigaretter (vape) och påfyllningshållare, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria läkemedel. Du får även betala för tillsynen av din verksamhet. Här ser du vilka avgifter som gäller för 2024.

Vad ingår i ansöknings- och anmälningsavgiften?

Din avgift betalar kommunens arbete med att hantera din anmälan eller din ansökan om tillstånd. Vill du ha ett tillstånd betalar du för prövningen av dig som sökande, av din verksamhet och av din lokal. Du betalar också för remisshantering och övriga kontroller, besök på serveringsstället eller i butiken, utfärdande av tillståndsbevis med mera. 

Vad ingår i tillsynsavgiften?

Din avgift betalar kommunens tillsynsarbete, det vill säga att kommunen kontrollerar att serveringen eller försäljningen följer lagar och regler. Hur omfattande tillsynen blir beror på lagkrav och verksamhetens omfattning.

Om du har en tillståndspliktig verksamhet kontrollerar kommunen att din verksamhet sköts med ordning, exempelvis att du betalar skatter och andra avgifter. Kommunen får uppgifter från till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Genom tillsynsavgiften betalar du dessutom för kommunens förebyggande arbete med att informera om vad som gäller enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter.

Exempel på kontroll av alkoholservering

Vi bedömer exempelvis ordningen i och utanför serveringsstället, att serveringsansvarig är på plats, att serveringen erbjuder mat, att brandsäkerheten är god och att det inte sker någon servering till personer under 18 år.

Exempel på kontroll av tobaksförsäljning och tobaksfria nikotinprodukter

Vi bedömer exempelvis butikens skyltning, egenkontrollprogrammets innehåll, märkningen av tobaksvaror och kontrollerar att det inte sker någon försäljning till personer under 18 år.

Fakturering

Du får en faktura skickad till dig med vanlig post.

Servering och försäljning av alkohol

Avgifter för serveringstillstånd och försäljning av folköl

I tabellen ser du bland annat vad det kostar att få din ansökan om serveringstillstånd prövad. Du kan söka stadigvarande, permanent, tillstånd eller tillfälligt tillstånd. Du behöver också betala för kommunens arbete när du anmäler förändringar. Avgifterna justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Du måste betala avgiften även om du inte får tillstånd.

Tillstånd du kan söka

Avgifter när du söker stadigvarande serveringstillstånd eller gör en ändring som är stadigvarande (permanent) 

Avgift kronor

Servering till allmänheten, slutet sällskap och catering

13 193

Byte av lokal för ett bolag som redan har serveringstillstånd

13 193

Provsmakning vid tillverkningsstället

11 065

Paustillstånd – servering i pauser

11 065

Utökad serveringsyta

5 532

Gemensam serveringsyta

4 362

Utökad serveringstid

2 766

Tillstånd du kan söka

Avgifter när du söker tillfälligt serveringstillstånd eller ska göra en tillfällig ändring

Avgift kronor

Servering till allmänheten fler än tre dagar, inklusive tillsynsavgift

8 831

Servering till allmänheten upp till tre dagar, inklusive tillsynsavgift

7 128

Paustillstånd – servering i pauser

7 128

Provsmakning – tillstånd för partihandlare

7 128

Utökad serveringsyta

3 298

Servering till slutet sällskap

2 766

Gemensam serveringsyta

2 134

Utökad serveringstid

1 703

Övriga avgifter

Övriga avgifter när du gör ändringar och avgifter du betalar i samband med ansökan och anmälan

Avgift kronor

Kunskapsprov per provtillfälle och person

2 234

Cateringstillstånd för dig som redan har ett serveringstillstånd

2 766

Anmälan om försäljning av folköl (gäller både detaljhandel och servering)

1 702

Anmälan om kryddning

532

Anmälan om cateringlokal

532

Anmälan om ändrade ägarförhållanden – när upp till hälften av styrelsen eller ägarna byts ut

2 766

Anmälan om ändrade ägarförhållanden – när mer än hälften av styrelsen eller ägarna byts ut

5 532

Anmälan om köp av bolag som redan har tillstånd – samtliga aktieägare och ledamöter är nya

11 065

Anmälan om ny person med betydande inflytande (PBI) som inte är ägare eller sitter i styrelsen

2 766

Avgifter för tillsyn

Årlig tillsyn för restauranger med stadigvarande serveringstillstånd består av:

  • fast tillsynsavgift för innevarande år
  • rörlig avgift baserad på årsomsättningen av försåld alkohol föregående år.

Den rörliga tillsynsavgiften baseras på den uppgift om omsättningen av försåld alkohol som du redovisar i den årliga restaurangrapporten Länk till annan webbplats.. Du får ett underlag för denna från kommunen men ska skicka in via webben till Folkhälsomyndigheten.

Fast avgift för tillsyn

Tillsyn – fast avgift per år

Kronor

Servering inom normaltid (klockan 11–01)

2 234

Servering efter normaltid

4 362

Försäljning av folköl

2 766

Rörlig avgift för tillsyn

Tillsyn – rörlig avgift per år baserad på årsomsättning i kronor

Avgift kronor

0–25 000

0

25 001–100 000

2 661

100 001–250 000

4 045

250 001–500 000

5 323

500 001–1 000 000

6 707

1 000 001–2 000 000

7 985

2 000 001–3 000 000

9 369

3 000 001–4 000 000

10 753

4 000 001–5 000 000

12 031

5 000 001–6 000 000

14 692

6 000 001–8 000 00

16 076

8 000 001–10 000 000

17 461

10 000 001–12 000 000

19 164

>12 000 001

23 424

Övriga avgifter

Övriga tillsynsavgifter

Avgift kronor

Påminnelse 1 om försenad restaurangrapport

532

Påminnelse 2 om försenad restaurangrapport

1 064

Om ditt företag inte lämnar in en restaurangrapport efter två påminnelser får du betala den fasta tillsynsavgiften och den högsta rörliga avgiften.

Försäljning av tobaksvaror

Avgifter för försäljningstillstånd

I tabellen ser du bland annat vad det kostar att få din ansökan om att få sälja tobak prövad. Du måste betala avgiften även om du inte får tillstånd.
Avgifterna justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Avgifter för stadigvarande tillstånd

Avgifter för ansökan om stadigvarande (permanent) tillstånd av försäljning av tobaksvaror

Avgift kronor

Detaljhandel – stadigvarande försäljningstillstånd

11 065

Detaljhandel – byte av lokal (kräver alltid nytt tillstånd)

11 065

Partihandel – stadigvarande (permanent) försäljningstillstånd

11 597

Partihandel – byte av lokal (kräver alltid nytt tillstånd)

11 597

Avgifter för tillfälligt tillstånd

Avgifter för ansökan om tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Avgift kronor

Detaljhandel

11 065

Partihandel

11 597

Övriga avgifter i samband med ansökan och vid ändringar

Övriga avgifter i samband med ansökan och vid ändringar

Avgift kronor

Anmälan om ändrade ägarförhållanden – när upp till hälften av styrelsen eller ägarna byts ut

2 766

Anmälan om ändrade ägarförhållanden – när mer än hälften av styrelsen eller ägarna byts ut

5 532

Anmälan om köp av ett bolag som redan har tillstånd – samtliga aktieägare och ledamöter är nya

11 065

Anmälan om ny person med betydande inflytande (PBI) som inte är ägare eller sitter i styrelsen

2 766

Avgifter för tillsyn

Avgifter för tillsyn

Tillsyn tobaksförsäljning

Kronor per år

Fast avgift för detaljhandel

6 596

Fast avgift för partihandel

6 596

Försäljning av e-cigaretter (vape) och påfyllningsbehållare

Avgifter för anmälan och tillsyn

Avgifterna justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Avgift för anmälan och tillsyn

Avgift

Kronor

Anmälan av försäljning av e-cigaretter (vape) och påfyllningsbehållare

1 702

Tillsyn av försäljning av e-cigaretter (vape) och påfyllningsbehållare

2 766

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Avgift för anmälan och tillsyn

Avgifterna justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Avgift för anmälan och tillsyn

Avgifter

Kronor

Anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

1 702

Tillsyn av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

2 766

Försäljning av receptfria läkemedel

Avgift för anmälan och tillsyn (kontroll)

Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.. Avgifterna justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Avgift för anmälan och tillsyn

Avgifter

Kronor

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel

1 702

Tillsyn (kontroll) av försäljning av receptfria läkemedel

2 766