• Halmstads webbplatser

Kyltorn

Om du har ett kyltorn i din verksamhet ska du anmäla det till kommunen. Kyltorn används bland annat vid luftkonditionering och i olika industriella processer. Du får inte uppföra eller använda ett kyltorn utan att ha anmält detta.

Ny regel ska minska risken för legionella

Från 1 februari 2024 ska du som äger ett kyltorn anmäla detta till kommunen. Syftet är att förebygga risken för spridning av legionella.

Anmäl ditt kyltorn

Alla verksamheter som har ett kyltorn ska göra en anmälan. Undantaget är om kyltornet ingår i en verksamhet som söker tillstånd eller gör en anmälan enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Då har kommunen redan fått kunskap om kyltornet.

Verksamheter där kyltorn kan finnas

 • byggnader i behov av fastighets- eller komfortkyla, exempelvis kontorsbyggnader, centrumbyggnader och serverhallar
 • anläggningar för fjärrkyla
 • livsmedelsindustri
 • termoplastindustri
 • fordonsindustri och annan verkstadsindustri.

Så kan kyltorn sprida legionella

Kyltorn används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Kylvattnet i tornet håller ofta en temperatur som gynnar tillväxt av legionellabakterier. Eftersom det bildas aerosoler i kylprocessen finns det risk att bakterier sprids långa sträckor via de små vattendropparna som uppstår.

Bakterien smittar genom att man andas in små droppar av legionellabakterier. Dessa kan orsaka en allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka.

Kommunen gör idag tillsyn av kyltorn och spårar också smittan vid utbrott av legionella. Att företag nu ska anmäla kyltorn innebär att kommunen får öka kunskap om var kyltornen finns och kan förbättra det förebyggande arbetet.

Viktiga datum:

 • Kyltorn som uppförs mellan 1 februari och 31 juli ska anmälas innan den 1 augusti.
 • Om kyltornet började användas före den 1 februari 2024 – anmäl senast den 31 december 2024.

Skicka din anmälan till kommunen senast sex veckor innan du ska börja använda ditt kyltorn. Om kyltornet redan används gäller inte sexveckorsregeln. Då kan du skicka in dina uppgifter direkt.

Skicka din anmälan med post eller e-post till:
miljonamnden@halmstad.se
Miljönämnden
Box 153
301 05 Halmstad.

Kommunen tar sommaren 2024 fram en e-tjänst som ska underlätta din anmälan.

Detta ska din anmälan innehålla

 • Kontaktuppgifter till den som driver verksamheten.
 • Kontaktuppgifter till fastighetsägaren (om det inte är den samma som driver verksamheten).
 • Karta över fastigheten. Markera placeringen av samtliga kyltorn.  
 • Teknisk beskrivning av alla kyltorn.
 • Beskrivning av egenkontroll (se nedan).
 • Övrig uppgifter som beskriver anläggningen.

Om du startar utan att ha anmält

Om du bygger eller börjar använda ett kyltorn utan att ha anmält det riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift Länk till annan webbplats. på 5 000 kronor.

När anmälan kommit in

Kommunen går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. Kommunen tar ut en avgift Länk till annan webbplats. för att behandla din anmälan.

Du får börja använda ditt kyltorn sex veckor efter att kyltornet började uppföras eller användas. Om du inte har fått svar från kommunen inom den tiden kan du börja använda kyltornet.

När verksamheten är igång

Egenkontroll

Om du driver en anläggning med ett kyltorn ska du själv kontrollera din verksamhet så att risker för människors hälsa undviks. Det kallas för egenkontroll Länk till annan webbplats.. Det innebär att du själv ska upprätta rutiner och dokumentera resultatet av kontrollen för att se till att de krav som gäller för verksamheten följs.

Exempel på vad egenkontrollen bör innehålla

 • kemikalieförteckning
 • ansvarsfördelning
 • rutin för kontroll och skötsel av anläggningen
 • rutin för undersökning
 • rutin för att informera kommunen om driftstörning.

Tillsyn

Förutom att du själv kontrollerar verksamheten gör kommunen tillsyn för att se om lagar och regler följs. Hur ofta tillsynen sker beror på behovet i din bransch.

Kommunen tar ut en avgift Länk till annan webbplats. för tillsynen.