• Halmstads webbplatser

Förbrännings­­anläggningar

Alla medelstora förbränningsanläggningar som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW måste registreras. Kravet gäller nya anläggningar innan de tas i drift medan äldre har dispens till 2024 eller 2029 beroende på anläggningseffekten.

När ska anläggningen registreras?

  • Nya anläggningar måste registreras innan de tas i drift.
  • En anläggning som tagits i bruk före 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt skulle ha registrerats senast 1 januari 2024. Du kan registrera din anläggning i efterhand.
  • En anläggning som tagits i bruk före 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt måste registreras senast 1 januari 2029.

Kommunen har tillsyn över att verksamheten följer lagar och regler.

Registrera din anläggning

Registrerade anläggningar

Här kan du se vilka medelstora förbränningsanläggningar som har registrerats hos Halmstads kommun. Vill du ha fler uppgifter än dem som finns i tabellen, kontakta kommunen.

Skriv tabellbeskrivning här

Verksamhetsutövare

Fastighet

Effekt

Bränsle

Driftstart

Arla Foods AB (mejeri)

Kvibille 3:4

1 MW

Dieselbrännolja

September 2022

Getinge Biovärme AB

Hörsås 2:102

3,1 MW

Dieselbrännolja

Oktober 2020

Krönleins Bryggeri AB

Västra Kavaljeren 14

3,2 MW

Fast biomassa

Januari 2023