• Halmstads webbplatser

Uteservering – tillstånd och anmälningar som behövs

För att starta och driva en uteservering behöver du flera olika tillstånd. Här får du en översikt av dessa och länkar till fördjupning: tillstånd för att använda allmän plats, hyra mark av kommunen, bygglov, serveringstillstånd med mera.

Företagsservice ger dig råd om tillstånd

Det kan vara svårt att sätta sig in i alla tillstånd du behöver för att starta och driva en uteservering. Kontakta gärna kommunens företagsservice så får du hjälp att göra rätt från början!

Vad är en uteservering?

En uteservering är en uppställning av bord och stolar utomhus, direkt på marken. Uppställningen ska upplevas som öppen, flexibel och vara tillgänglighetsanpassad. Då blir den en del i stadsrummet och upplevs inte som en tillbyggnad.

Verksamheten ska ha öppet regelbundet.

Tillstånd att använda en offentlig plats

För att starta uteservering på en offentlig plats: väg, gata, trottoar, torg eller park inom detaljplanelagt område, behöver du tillstånd från Polisen.

Din ansökan skickas sedan vidare till kommunen, som granskar den ur olika aspekter. Kommunen måste ge sitt klartecken till polisen för att du ska få tillstånd. Om din ansökan gäller kommunal mark ska du betala hyra till kommunen.

Registrering av livsmedelsverksamhet

För att få servera mat i din verksamhet behöver du göra en anmälan till kommunen.

Bygglov

Kommunen har riktlinjer för hur en uteservering ska se ut. Om du utformar den enligt riktlinjerna behöver du inget bygglov. Om den avviker behöver du göra en ansökan.

Serveringstillstånd

Om du har tillstånd att servera alkohol på en restaurang kan du även ansöka om att få servera alkohol på restaurangens uteservering. Du kan även söka tillstånd för uteservering när du söker serveringstillstånd för första gången.

Tillstånd att hantera brandfarlig vara

Din uteservering måste följa lagar och regler för att förhindra bränder och andra allvarliga olyckor. Om du ska hantera gasol och andra brandfarliga ämnen krävs tillstånd.

Det finns också krav på brandutrustning, utrymnings- och räddningsvägar. Räddningstjänsten får din ansökan i remiss från kommunen och ger sina synpunkter på brandsäkerheten.