• Halmstads webbplatser

Produkter som kommer i kontakt med livsmedel

Om du har en verksamhet som tillverkar, förädlar eller distribuerar produkter som kommer att vara i kontakt med livsmedel måste du anmäla din verksamhet till kommunen. Till så kallat kontaktmaterial räknas exempelvis förpackningar, köksapparater, platshandskar och bestick.

Anmäl din verksamhet senast 1 juli

Du som har en befintlig verksamhet som omfattas av det nya registreringskravet ska anmäla din verksamhet till kommunen senast den 1 juli 2024.

Därför behöver du anmäla

Våra livsmedel kommer i kontakt med en rad material när de produceras, tillagas, värms och förvaras. Materialen kan vara gjorda av exempelvis kartong, plast eller metall som kan avge ämnen till maten. Ämnena i dessa material regleras i EU:s lagstiftning för material i kontakt med livsmedel.

Kommunens bygg- och miljöförvaltning behöver veta vilka företag i kommunen som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial (FCM – Food contact materials).

Anmäl din verksamhet

Om du tillverkar, förädlar, importerar eller distribuerar material och produkter som är avsedda för att komma i kontakt med livsmedel ska du anmäla din verksamhet till kommunen. Kravet gäller alla som släpper ut kontaktmaterial på marknaden – men inte livsmedelsföretagare, som exempelvis restauranger, som använder kontaktmaterialen.

Läs mer om reglerna på Livsmedelsverkets webbplats:

Exempel på kontaktmaterial

Kontaktmaterial är alla material och produkter som är avsedda att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel. Det exempelvis vara

 • förpackningsmaterial för livsmedel: plastpåsar, kartonger och folie
 • bordsartiklar: porslin, glas, matbestick
 • köksredskap
 • köksapparater
 • delar av matlagningsapparater: tätningar, slangar, rör och hjul
 • olika slags utrustning och ytskikt: transportband och filterdukar.

Reglerna om kontaktmaterial tillämpas på material och produkter som i sitt färdiga skick

 • är avsedda att komma i kontakt med livsmedel
 • redan har kommit i kontakt med livsmedel och är avsedda för detta
 • rimligen förväntas komma i kontakt med livsmedel eller överföra sina beståndsdelar till livsmedel under normala eller förutsebara användningsförhållanden.
Anmäl din verksamhet

Mindre verksamheter behöver inte anmäla

Du behöver inte anmäla din verksamhet om du under ett räkenskapsår

 • beräknas ha en omsättning av kontaktmaterial som understiger 80 000 kronor
  och samtidigt
 • beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Som enhet räknas varje enskild produkt. Exempelvis räknas varje sugrör i ett flerpack med sugrör som en enhet.

Tillsyn av din verksamhet

Kommunen gör tillsyn för att kontrollera att din verksamhet följer reglerna för kontaktmaterial. Som tillverkare, förädlare, importör eller distributör är det ditt ansvar att materialet och produkterna är lämpliga att använda till de avsedda livsmedlen och att kraven i lagstiftningen uppfylls.

Vi tar ut en avgift för tillsynen Länk till annan webbplats..