• Halmstads webbplatser

Gräva i allmän platsmark

Ska du gräva på allmän mark för att till exempel lägga ner rör och kablar, behöver du grävningstillstånd. För att få lägga rör och ledningar i kommunens mark krävs ett markavtal. Du behöver också vara insatt i kommunens grävningsbestämmelser.

Vi byter system för ansökan om grävningstillstånd
Från den 4 september 2023 använder vi systemet Panorama. Du hittar länken nedan. Systemet är nytt. Om något krånglar, skicka mejl till arbetepavag@halmstad.se så hjälper vi dig.

1. Skriv markavtal

För att få lägga rör och ledningar i kommunens mark krävs att du och ditt företag har ett markavtal med kommunen. Ring 035-13 70 00 eller e-posta till direkt@halmstad.se för att få ett avtal.

Efter att markavtalet är klart ska du ansöka om grävningstillstånd för varje specifikt grävningstillfälle.

2. Innan du ansöker om grävningstillstånd

Innan du kan få tillstånd måste du ha läst och satt dig in i kommunens grävningsbestämmelser. I dessa finns regler för grävningsarbeten som ska utföras i gatumark. Kravet gäller såväl för dig som är ansvarig för arbetet som för dina medarbetare och eventuella underleverantörer.

Det är ditt ansvar att informera alla parter. Arbetet får inte sättas igång innan de är införstådda med grävningsbestämmelserna.

Exempel på innehållet i grävningsbestämmelserna

  • Tillstånd du behöver: trafikanordningsplan, markupplåtelse med mera.
  • Inför starten: inmätning, mätpunkter, informationsskyldighet, invasiva arter, hotade arter, fornlämningar med mera.
  • Vid genomförandet: ledningar, ytskikt, schaktning med mera.
  • Återställning: grönytor, schakt, obundna lager, brunnar med mera.
  • Avslutning: slutbesiktning, garantibesiktning, påföljder med mera.

Grävningsbestämmelser för Halmstads kommun finns att ladda ner i e-tjänsten Panorama. Du kan också beställa dem genom att kontakta kommunen.

3. Ansök om grävningstillstånd

Skicka din ansökan minst 10 arbetsdagar innan planerad grävning, via e-tjänsten Panorama.

Ansök om grävningstillstånd

Så mycket kostar hanteringen

Du betalar en avgift för kommunens hantering av din ansökan: 2 500 kronor. Du kommer att få en faktura.

4. När ansökan har kommit in

Kommunen går igenom din ansökan. I vissa fall kan det behövas inspektion på plats innan du kan få grävtillstånd. I annat fall får du ett mejl om godkännande via Panorama Länk till annan webbplats..

5. När arbetet är slutfört

Det är vanligt att det uppstår skador efter lednings- och schaktarbeten några år efter att schakten är återställda. Teknik- och fastighetsförvaltningen tar därför ut en ersättning för det framtida underhållet. Denna ska täcka lagningen av skador och den tidigareläggning av underhåll som kan behövas.

Ersättning för framtida underhåll

Beläggning

Ersättning för framtida underhåll

Asfalterad körbana

243 kronor/kvadratmeter

Stensatt körbana

240 kronor/kvadratmeter

Asfalterad gång- och cykelbana

150 kronor/kvadratmeter

Stensatt gång- och cykelbana

120 kronor/kvadratmeter

När arbetet är klart ska du färdiganmäla det i ansökningssystemet för grävningstillståndet, Panorama Länk till annan webbplats.. I samband med att du gör det ska du också rapportera det antal kvadratmeter som ska utgöra grunden för att räkna ut framtida underhållskostnader. Det gör du på blanketten "Slutrapportering av mängder för ersättning av framtida underhåll". Beställ blanketten genom att kontakta kommunen.

Du behöver inte betala ersättning för framtida underhåll när ditt företag

  • har lagt ny beläggning på en vägs hela bredd ocn vägen är minst 50 meter lång och minst 10 år gammal
  • lagt ny beläggning över hela bredden på en gång- och cykelbana som är minst 30 meter lång.