• Halmstads webbplatser

Bygglov för företagare

Här berättar vi om bygglov som kan krävas inom olika branscher och tipsar om bygglov som ofta söks av företagare. Kommunen har också en särskild bygglovsrådgivare för företagare om du behöver diskutera byggprojektets förutsättningar med någon.

Samma regler för alla

När du ansöker om bygglov eller gör en bygganmälan gäller samma regler som för privatpersoner.

Du kan behöva planbesked

Om du planerar att bygga något eller göra en annan åtgärd som innebär att en ny detaljplan måste tas fram, ändras eller upphävas behöver du ansöka om planbesked.

Guider till ofta sökta bygglov för företagare

För några av de mest vanliga byggloven för företagare finns guider om vad du ska tänka på inför din ansökan.

Bygglov steg för steg

Läs om processen för bygglov. Den är densamma för privatpersoner och företagare .

Bygglovsrådgivning för företagare

Kommunen erbjuder bygglovsrådgivning för dig som är företagare och som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt.

Sommaruppehåll

Under sommaren har bygglovsrådgivningen för företag uppehåll. Välkommen att kontakta oss igen den 12 augusti. Har du frågor om bygglov under sommaruppehållet, kontakta kommunens kundcenter.

Kontakta bygglovsrådgivningen genom att fylla i och skicka in formuläret nedan.

Lämna dina uppgifter inför rådgivningen


Namn
Mobilnummer
E-postadress
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Vilken verksamhet ska du bedriva?
Har du förslag på tomt för verksamheten?Vilken verksamhet finns i fastigheten idag?
Vad ska ditt företag använda fastigheten till?

När krävs det bygglov i olika branscher?

Butiker

För att exempelvis bygga nya butiker, inreda befintliga hus som tidigare varit något annat eller dela upp en butik i flera butiker behöver du söka bygglov. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar.

Kontor

För att exempelvis bygga nya kontorshus eller för att bygga till eller ändra fasader på befintliga byggnader behöver du söka bygglov. Eller för att inreda byggnader till kontor som tidigare använts till något annat. Även för att sätta upp skyltar på fasaden krävs bygglov.

Restaurang, kiosk, café och uteservering

För att exempelvis uppföra nya byggnader, bygga till eller starta en restaurang i en lokal som tidigare använts till något annat behöver du söka bygglov för. I vissa fall behövs även bygglov för uteservering. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar.

Skola och förskola

Du behöver bygglov för att bygga nya skolor och förskolor eller för att inreda en befintlig lokal till skola eller förskola som tidigare använts till annan verksamhet. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar på fasaden.

Vilka andra tillstånd än bygglov kan behövas?

Tillstånd och anmälningar som kan behövas

För att starta eller förändra din verksamhet kan du behöva andra tillstånd eller göra anmälningar.

Butiker

Restaurang, kiosk, café och uteservering

Skolor och förskolor

Nyttjande av allmän plats

Tänk på att varje verksamhet är unik och det är svårt att säga exakt vad som gäller för just dig. Andra tillstånd utöver dessa kan behövas.

Tips och råd

När du startar en ny verksamhet finns det vissa delar som kommunen tittar extra på i din ansökan om bygglov. Verksamheten ska uppfylla vissa krav som till exempel tillgänglighet, lämplighet och parkeringsplatser.

Det finns även en hel del andra krav som ska uppfyllas:

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vid ansökan om bygglov kontrolleras att byggnaden uppfyller kraven för tillgänglighet. Lokalen och byggnaden ska uppfylla kraven för tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Lämplighet

Kommunen bedömer också om byggnaden är lämplig för sitt ändamål. Syftet är att skapa en bra miljö att vistas och arbeta i. Det är också viktigt att värna om eventuella kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Parkeringsplatser

Det ska finnas tillräckligt med parkeringsplatser inom den egna fastigheten för kunder, besökare och anställda. Viktigt att tänka på är skapa parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga nära ingången. Vid skolor och förskolor ska det även finnas en fungerande lösning för att kunna hämta och lämna på ett säkert sätt.

Tidsbegränsade lov

Om du vill placera en kiosk, uteservering, återvinningsstation eller liknande på mark som är avsedd för något annat enligt detaljplanen kan du ansöka om att få tidsbegränsat bygglov.