Pandemi – stödåtgärder, regler och företags­utveckling

Här kan du som företagare ta del av regler, råd och olika stödåtgärder för näringslivet under pandemin.

Via den här webbsidan, nyhetsbrev, sociala medier, möten med mera lämnar kommunen löpande information om olika lokala, regionala och nationella stöd som finns att få, och om råd och regler från andra myndigheter.

Har du förslag på åtgärder?

Vi diskuterar fortlöpande önskade åtgärder, samarbeten och lokala initiativ. Vi vill vara lyhörda och alerta för insatser som förbättrar möjligheterna för dig som är företagare. Har du förslag på åtgärder, lämna dem till kommunens kundcenter:

Stödpaket våren 2021

Kommunfullmäktige fattade den 31 mars beslut om ett stödpaket med omfattande åtgärder för drygt 8 miljoner kronor för att underlätta för det coronadrabbade lokala näringslivet. Åtgärderna finns under rubrikerna nedan men du kan också läsa en kort sammanfattning av dem.

Åtgärder för många branscher

Möjlighet att dröja med betalningen

Genom kommunfullmäktiges stödpaket våren 2021 ska pandemidrabbade företag kunna få möjlighet till förlängd betalningstid. En prövning görs i varje enskilt fall.

Utsatta företag som beviljas förlängd betalningstid för räkningar från kommunen behöver inte betala någon ränta i år. Denna är normalt 8 procent.

Företag som vill förlänga en betalningstid kan höra av sig till kommunen för att få sitt ärende bedömt. Ange från vilken förvaltning du fått fakturan, fakturanummer och hur länge du önskar vänta med betalningen.

Julgåva – med slopad hanteringsavgift – gav stöd till lokala företag

Halmstads kommun tackade julen 2020 sina anställda för insatserna under coronapandemin med ett presentkort på 1 000 kronor att handla för. Gåvan var ett stöd till lokala företag – kommunens anställda kommer att handla för cirka 12 miljoner kronor.

Presentkortet grundar sig på Citypresentkortet. Företag runt om i kommunen fick möjlighet att ansluta sig till detta och nu finns uppemot 230 företag att välja mellan, framför allt butiker men även restauranger, caféer samt salonger för skönhet och hälsa.

Genom kommunfullmäktiges stödpaket för pandemidrabbade företag våren 2021 slipper de företag hos vilka presentkort löses in att betala hanteringsavgift till kommunen. Den står kommunen för.

Åtgärder för handel och besöksnäring

Handla för Halmstad – nya kreativa lösningar

Under temat "Handla för Halmstad" stöttar kommunen den lokala handeln genom att samordna och marknadsföra nya kreativa lösningar för shoppingservice, take-away och försäljning av presentkort. Mängder av butiker erbjuder nya, säkra, sätt att shoppa och alla kreativa lösningar samlas på Destination Halmstads webbplatslänk till annan webbplats.

Satsningen startade 2020 men får en fortsättning 2021 genom kommunfullmäktiges stödpaket för pandemidrabbade företag.

Enjoy Halmstad – satsning på semester i Halmstad

Tidigare års satsning på Turista Hemma har fått en fortsättning i sommar, nu med vassare innehåll och marknadsstategi och ett nytt namn - Enjoy Halmstad. Syftet är underlätta för besöksnäringen att locka fler kunder, utspridda på fler platser och under en längre period för att minska smittspridningen. Enjoy Halmstad pågår från 1 juni till 31 augusti och har möjliggjorts genom kommunfullmäktiges stödpaket för pandemidrabbade företag.

Läs mer på Destination Halmstads webbplatslänk till annan webbplats

Halverad parkeringsavgift i Svartmunken

Halverad avgift från 27 november 2020 och hela 2021 i parkeringshuset Svartmunken ska få fler att hitta till stadens nyaste parkeringshus – och förhoppningsvis även till citys affärer och restauranger.

Åtgärder för företag med tillstånd att servera alkohol

Serveringsställen slipper betala för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Serveringsställen med tillstånd för alkoholservering slipper betala avgift för tillsyn enligt alkohollagen under hela 2021. Halmstads kommun ska desstuom återbetala avgifter för hela 2020 för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Båda lättnaderna finns i kommunfullmäktiges stödpaket till pandemidrabbade företag.

Återbetalning av avgifter för alkoholtillstånd och tillsyn under 2020

Halmstads kommun ska återbetala avgifter för hela 2020 för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Återbetalningen ingår i kommunfullmäktiges stödpaket till pandemidrabbade företag.

Åtgärder för uteserveringar och torghandel

Ingen markhyra för uteserveringar och torghandel under 2021

För att underlätta för pandemidrabbade företag slopar kommunen avgiften för markhyra för uteserveringar under hela 2021. Inte heller torghandeln behöver betala. Markhyran slopades även under två månader våren 2020.

Beslutet ingår i kommunfullmäktiges stödpaket till pandemidrabbade företag våren 2021.

Ingen avgift för bygglov under 2021

Företag som ska starta uteservering under 2021 slipper att betala för ansökan om bygglov. Beslutet ingår i kommunfullmäktiges stödpaket till pandemidrabbade företag våren 2021.

Uteserveringar även vintertid och slopade avgift för markhyra

Uteserveringar även vintertid

Kommunen ändrade under 2020 reglerna så att torg och gator kan hyras för uteserveringar även vintertid. Två säsonger infördes, med olika taxa för vinter och sommar.

Under 2021 tar dock kommunen inte ut någon markhyra alls för uteserveringar, som en del i kommunfullmäktiges stödpaket för företag under pandemin.

Beslutet gäller enklare serveringar som inte är bygglovspliktiga.

Högre fönster tillåts på uteserveringar

Från våren 2020 gäller ny maxhöjd på uteserveringarnas höj- och sänkbara delar, så kallade klickuppfönster. Den har ändrats till 1,40 meter för att ge gästerna mer lä. Den tidigare tillåtna maxhöjden var 1,10 meter.

Åtgärder för övriga verksamheter

Frisörer, skönhetssalonger och andra yrkesmässiga hygieniska verksamheter slipper tillsynsavgift 2021

Frisörer, hudterapeuter, skönhetssalonger, solarier, salonger för massage, tatuering, piercing, akupunktur med flera så kallade yrkesmässiga hygieniska verksamheter slipper betala tillsynsavgift under 2021.

Åtgärden ingår i kommunfullmäktiges stödpaket våren 2021 till pandemidrabbade företag.

Bilvårdsanläggningar, bensinstationer, verkstäder med flera slipper tillsynsavgift 2021

Under hela 2021 befrias fordonstvättar, drivmedelsanläggningar, bilverkstäder och textiltvätterier från avgiften för miljötillsyn.

Åtgärden ingår i kommunfullmäktiges stödpaket våren 2021 till pandemidrabbade företag.

Ingen avgift för ansökan om förlängt tömningsintervall för fettavskiljare

Livsmedelsverksamheter som ansöker om minskat antal tömningar av fettavskiljare slipper betala avgift för ansökan. Åtgärden ingår i kommunfullmäktiges stödpaket för företag under pandemin.

Avveckling av nationella restriktioner

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Regeringen presenterade i slutet av maj en plan för hur och när de restriktioner som har införts i Sverige, och de råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin, kan anpassas och helt upphävas.

Läs planen på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Nationella regler för matställen

Regler för stängningstider tas bort

Från 1 juli tas tidigare regler för stängningstider på serveringsställen bort.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Max åtta i sällskap på restaurang

Från 1 juli får antalet besökare i ett och samma sällskap vid ett bord inomhus får vara max åtta. Utomhus finns inga begränsningar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Rätt att stänga serveringsställen gäller till och med september

Under 2020 kom en tillfällig lag som gav kommuners miljönämnder rätt att stänga verksamheter och att utfärda viten eller begränsa verksamhetens öppettider. Lagen gällde serveringsverksamheter som erbjuder sittplatser. Kiosker, matvagnar och liknande omfattades inte.

Lagen skulle ha upphört vid årsskiftet men har ändrats och ska tillämpas för ärenden som inleds före utgången av september 2021.

Särskilda åtgärder som serveringsverksamhet måste göra

Restauranger, barer, caféer och skolmatsalar i hela landet måste vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av coronaviruset. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma.

Den som driver ett serveringsställe ska:

  • vidta åtgärder för att undvika trängsel
  • se till att besökarna kan inta mat och dryck sittande vid ett bord
  • ge besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit
  • ha tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning
  • informera personalen om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller.

Kontroller i Halmstads kommun

Kommunen genomför planerade kontroller av serveringsverksamheter och tar också emot anmälningar om trängsel.

Vid en kontroll informerar inspektörerna och diskuterar lösningar med verksamhetens företrädare samt följer upp med nya kontroller om det behövs. Stängning av en verksamhet blir aktuellt först efter att den som driver verksamheten fått chans att rätta till bristerna.

Den som uppmärksammar trängsel i en serveringsverksamhet kan anmäla det till kommunen. Anmälan utreds då av kommunens inspektörer, som gör kontroll.

Nationella stöd

Nationellt finns stöd att söka för företag som behöver hjälp att klara sin ekonomi genom pandemin.

Omsättningsstöd för näringsidkare

Sedan början av november 2020 finns ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta har förlängts. Dessutom införs ett nytt särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag.

Mer generöst omställningsstöd

Regeringen har sänkt gränsen för när företag kan få så kallat omställningsstöd. Omställningsstöd kan du som företagare få för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning på grund av coronaviruset.

Företagsutveckling, rådgivning och information

Har du frågor till kommunen som rör din verksamhet?

High Five – klara krisen med företagsutveckling

Behöver du någon att prata med om hur du kan hantera krisen för ditt företag? Kanske finns lösningen utanför boxen? Kommunens bolag för företagsutveckling, High Five, hjälper dig att hitta nya vägar framåt.

Coronastöd från Timbanken

Upplever du det krångligt att ansöka om de coronastöd som staten erbjuder? Det finns kostnadsfri rådgivning att få via Timbankens kunniga konsulter. Du kan exempelvis få veta vilka stöd som kan fungera för ditt företag och få hjälp med vilka uppgifter du ska ange när du ansöker om ett coronastöd eller ska komplettera en redan lämnad ansökan.

Ring för rådgivning – "Tillsammans för Halland"

Du som är företagare i Halmstad och möter stora utmaningar just nu kan få stöd av kunniga aktörer som är proffs på att hjälpa små och medelstora företag. Almi, TEK Kompetens, Coompanion, Västsvenska Handelskammaren och High Five ger dig kostnadsfri rådgivning och support för att dra nytta av de nationella stödpaketen. Läs mer:

Kompa Halland – kostnadsfri kompetensutveckling

Kompa Halland erbjuder kostnadsfria utbildningar för att stärka kompetensen och öka konkurrenskraften hos företag som drabbats hår ekonomomiskt av pandemin. Bland annat finns utbildningspaket för handel och besöksnäring.

Kommunens nyhetsbrev till företagare

Halmstads kommun skickar ut nyhetsbrev om insatser för företag och annan viktig information som rör krisen. Läs nyhetsbreven och prenumerera gärna!

Information från myndigheter

Verksamt.se är myndigheternas webbplats för företagare. Här finns samlad information från myndigheter som Skatteverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter kring vilka insatser som görs för att mildra effekterna av coronaviruset.