Utförare av aktivitets­peng för äldre

Vill ditt företag eller förening erbjuda aktiviteter inom kommunens projekt med aktivitetspeng för äldre? Då kan du ansöka om att bli aktivitetsutförare. En utförare är en förening eller ett företag i kommunen som erbjuder aktiviteter som äldre kan lösa in med aktivitetscheckar.

Från och med september 2021 får alla som är 79 år eller äldre och folkbokförda i Halmstads kommun en aktivitetspeng av kommunen i form av checkar till ett totalt värde av 400 kronor. Dessa kan de lösa in hos olika aktivitetsutförare.

Som aktivitetsutförare får du ersättning från kommunen för de checkar som används i din verksamhet. För att kunna delta måste du först bli godkänd som aktivitetsutförare.

Aktivitetsutförare kan vara alla möjliga typer av föreningar eller företag, exempelvis:

 • Pensionärsföreningar
 • Idrottsföreningar
 • Kulturföreningar
 • Företag som erbjuder träning
 • Företag som erbjuder kulturaktiviteter
 • Företag som erbjuder hälsofrämjande aktiviteter

Checkarna kan användas till aktiviteter, men inte till:

 • Medlemsavgifter.
 • Mat eller fika, såvida det inte erbjuds tillsammans med en aktivitet.
 • Behandlande aktiviteter såsom massage, fotvård, spabehandlingar, kiropraktik eller liknande.
 • Spel, tävlingar eller aktiviteter som innefattar pengavinster eller presentkort.

Ansök om att bli aktivitetsutförare

Välkommen att bli aktivitetsutförare inom äldreomsorgen!

För att bli utförare ska du ansöka (lämna ett anbud) inom ramen för valfrihetssystem enligt LOV. Du lämnar din ansökan i Halmstads kommuns i anbudssystem Mercell TendSign. Där hittar du också vårt förfrågningsunderlag. Läs mer och ansök här:

Ansök om att bli utförare

Har du frågor innan du har skickat in ansökan

Kontakta kommunens kundcenter Halmstad direkt.

När du har skickat in

När vi fått din ansökan gör vi en granskning och tar sedan kontakt med dig. Vi fattar beslut om ansökningar löpande. Det finns därför ingen sista dag för ansökan. Alla aktivitetsutförare som uppfyller kommunens krav kommer att godkännas.

Utförarna presenteras på webben

Alla godkända utförare presenteras i en lista på webben.

Så hanterar du aktivitetscheckarna

När du har blivit godkänd som aktivitetsutförare kan du ta emot aktivitetscheckar och få ersättning för dessa från kommunen.

Checkarna är personliga och kan bara nyttjas av den enskilde individen. Du som är aktivitetsutförare ansvarar för att kontrollera namn och id-kort eller legitimation när aktivitetscheckarna löses in.

Spara inlösta checkar i två år så att du kan lämna ut dem vid begäran till kommunen.

Begär ersättning för inlösta checkar (rekvirering)

Som utförare får du samma summa som den inlösta checkens värde. Checkarna gäller årsvis. Du kan lösa in dem senast 31 december 2021. En e-tjänst för att begära ersättning är på gång. När den är klar kan du hitta en länk här.

Av- och ombokning

Om du som leverantör ställer in ett bokat evenemang eller liknande, och invånaren har förskottsbetalat det, ansvarar du för att:

 • informera invånaren i god tid
 • ge förslag på ny tid för ett liknande evenemang eller aktivitet

Om förslaget inte passar invånaren har denne rätt att återfå sin aktivitetscheck.