Utförare av aktivitets­peng för äldre

Vill ditt företag eller förening erbjuda aktiviteter inom kommunens projekt med aktivitetspeng för äldre? Här hittar du information om hur du ansöker om att bli aktivitetsutförare. Du kan också läsa om hur checkarna får användas och om hur du rekvirerar ersättning för checkar som lämnats in.

Under 2022 får alla som är 79 år eller äldre och folkbokförda i Halmstads kommun en aktivitetspeng av kommunen i form av checkar till ett totalt värde av 400 kronor. Dessa kan de lösa in hos olika aktivitetsutförare.

En utförare är en förening eller ett företag i kommunen som erbjuder aktiviteter som äldre kan lösa in med aktivitetscheckar.

Som aktivitetsutförare får du ersättning från kommunen för de checkar som används i din verksamhet. För att kunna delta måste du först bli godkänd som aktivitetsutförare.

Exempel på aktivitetsutförare

Alla möjliga typer av föreningar eller företag kan bli aktivitetsutförare, exempelvis:

  • Pensionärsföreningar
  • Idrottsföreningar
  • Kulturföreningar
  • Företag som erbjuder träning
  • Företag som erbjuder kulturaktiviteter
  • Företag som erbjuder hälsofrämjande aktiviteter

  Så får checkarna användas

  Checkarna kan användas till aktiviteter, men inte till:

  • Medlemsavgifter.
  • Mat eller fika, såvida det inte erbjuds tillsammans med en aktivitet.
  • Behandlande aktiviteter såsom massage, fotvård, spabehandlingar, kiropraktik eller liknande.
  • Spel, tävlingar eller aktiviteter som innefattar pengavinster eller presentkort.

  Ansök om att bli aktivitetsutförare

  För att bli utförare ska du ansöka (lämna ett anbud) inom ramen för valfrihetssystem enligt LOV. Du lämnar din ansökan i Halmstads kommuns i anbudssystem Mercell TendSign. Där hittar du också vårt förfrågningsunderlag. Läs mer och ansök här:

  Ansök om att bli utförare

  Har du frågor kontakta kommunens kundcenter.

  När du har skickat in

  När vi fått din ansökan gör vi en granskning och tar sedan kontakt med dig. Vi fattar beslut om ansökningar löpande. Det finns därför ingen sista dag för ansökan. Alla aktivitetsutförare som uppfyller kommunens krav kommer att godkännas.

  Utförarna presenteras på webben

  Alla godkända utförare presenteras i en lista på webben.

  Så hanterar du aktivitetscheckarna

  När du har blivit godkänd som aktivitetsutförare kan du ta emot aktivitetscheckar. Dessa är personliga och kan bara nyttjas av den enskilde individen. Du som är aktivitetsutförare ansvarar för att kontrollera namn och id-kort eller legitimation när aktivitetscheckarna löses in.

  Lös in dina checkar

  Som utförare kan du lösa in checkarna och få samma summa som den inlösta checkens värde. Den 31 december 2022 är senaste dagen för att lösa in checkar (rekvirera ersättning).

  Lös in checkar

  Av- och ombokning

  Om du som leverantör ställer in ett bokat evenemang eller liknande, och invånaren har förskottsbetalat det, ansvarar du för att:

  • informera invånaren i god tid
  • ge förslag på ny tid för ett liknande evenemang eller aktivitet

  Om förslaget inte passar invånaren har denne rätt att återfå sin aktivitetscheck.