• Halmstads webbplatser

Steg ut – ny möjlighet att rekrytera

Har du ett företag inom branscherna lokalvård eller vård och omsorg och behöver anställa? Då kan satsningen "Steg ut" vara en väg att gå. Steg ut erbjuder coachning utifrån företagets och den arbetssökandes behov, både inför, under och efter anställning. Det börjar med en praktik som sedan kan övergå till fast anställning.

I Steg ut undersöker kommunen nya sätt att hjälpa arbetslösa att hitta och behålla arbete, samtidigt som lokala företag får möjlighet att hitta efterfrågad arbetskraft.

Den satsning som görs i förstudien vänder sig i första hand till företag som arbetar med lokalvård och inom vård och omsorg men kan också rikta sig till andra verksamheter.

De företag som Steg ut samarbetar med ska ha ett rekryteringsbehov och vara beredda att anställa om praktiken slår väl ut.

Förstudie inför ett EU-projekt

Steg ut är en förstudie inför en eventuell ansökan om projektpengar från Europeiska Socialfonden (EFS). Förstudien pågår till och med mars 2025. Under perioden fram till dess ska kommunens utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning hitta metoder som kan tillämpas i ett större projekt.

Stegen i Steg ut:

  • Den arbetssökande förbereder sig för praktik genom kompetenshöjande aktiviteter med möjlighet att träna på kommande arbetsuppgifter.
  • Arbetspraktik under tre månader.
  • Anställning hos praktikföretaget.

En coach finns med som stöd

Under hela pedioden finns en coach från kommunens Jobbtorg med som stöd till både företagare och den arbetssökande. Coachen gör täta uppföljningar och om det behövs arbetar hen tillsammans med den arbetssökande för att utföra arbetsuppgifterna. Skulle praktiken inte fungera kan den avslutas, men syftet är att hitta en lösning som kan leda fram till fast anställning för den arbetssökande.

Coachen hjälper också till med att söka anställningsstöd via Arbetsförmedlingen när det blir aktuellt med en anställning.

Har du frågor?

Kontakta kommunen och fråga efter enheten Arbetsmarknad och försörjning.