Vår webbplats för dig som företagare

Här får du som startar, driver eller etablerar ett företag i Halmstads kommun viktig information och tillgång till digitala tjänster. Läs om vad du kan vänta dig!

För att förenkla och underlätta för dig har vi skapat "Företagare", en slags webb i webben. Den lanserades den 8 april 2021. Här har vi samlat all information som rör företagande – här får du guidning för att utföra digitala ärenden och vägledning i din företagsutveckling.

Några exempel

  • Webbplatsen är kommunens digitala företagsservice. Här går det att söka svar på vanliga frågor. Ett komplement till vårt fysiska kundcenter Halmstad Direkt.
  • Innehållet är skapat utifrån olika "kundresor": starta och driva, etablera, upphandling och inköp, tillstånd och tillsyn.
  • För dig som ska söka ett tillstånd finns guider, uppdelade i nio huvudområden. Steg-för-steg vägleder vi dig i ditt tillståndsärende.
  • Vi eftersträvar hög användarvänlighet med tydlig och tillgänglig information. Vi använder ett riktat du-tilltal, enkelt språk och hänvisar vidare till korrekt information hos externa aktörer.
  • Tydliga knappar och länkar hjälper dig att agera utifrån informationen och komma till avslut när du ska söka ett tillstånd, fylla i ett formulär eller något annat.
  • På Företagsplatsen Halmstad får du ett nytt, samlat, innehåll om dialog, samverkan och om betydelsen av ditt företagande för utveckling av platsen Halmstad.
  • Kommunens företagsservice är en samlad service med en specialistgrupp för att samordna dina företagsärenden och förenkla din kontakt med kommunen.
  • Vi ger tydliga kopplingar till mikrowebbplatsen "Halmstad växer" så att du kan ta del av hur vår kommun växer och om hur detta påverkar ditt närområde och ditt företags möjlighet till utveckling.