Tillstånds­lotsen – guidar dig rätt

Behöver du tillstånd för en tillfällig eller permanent verksamhet? Kanske behöver du söka flera tillstånd? Då kan du få rådgivning av kommunens lotsteam som består av handläggare från våra förvaltningar och bolag.

Vinteruppehåll till 25 januari

Har du frågor om tillstånd under vinteruppehållet, kontakta kommunens företagsservice.

Möten med lotsteamet

Teamet tar emot jämna veckor på tisdagar klockan 10.00.

Har du redan kontakt med handläggare för olika tillstånd tar du direkt kontakt med dem.

Så arbetar lotsteamet

Lotsteamet guidar dig rätt bland de tillstånd och regler som gäller för att starta eller driva en verksamhet. De tar inga beslut i ert möte men kan göra en förhandsbedömning och berätta vilka tillstånd som behövs.

Inför din kontakt med lotsteamet får du fylla i ett formulär där du svarar på ett antal frågor om verksamheten du vill starta. Dina svar hjälper lotsteamet att ge dig korrekt rådgivning vid er första kontakt.