Service till dig som startar, driver eller etablerar företag

När du behöver kontakta Halmstads kommun sparar du tid genom att använda vår företagsservice. Det ska vara enkelt att ha kontakt med oss och du ska veta vad du kan förvänta dig i vår dialog. 

Vad är kommunens företagsservice?

Företagsservice är en samlad service för dig som startar, driver eller etablerar företag. Vi är en specialistgrupp som hjälper dig med samordningen av dina företagsärenden. Vår ambition är att förenkla din kontakt med kommunen.

När kan jag kontakta företagsservice?

Du kan kontakta oss när du har frågor inom följande områden:

Tillstånd

Under Tillstånd och tillsyn hittar du guider för hur du söker ett tillstånd eller gör en anmälan. Har du ett ärende som kräver många olika tillstånd eller behöver råd kan du kontakta tillståndslotsen, kommunens eget lotsteam. Detta består av handläggare från förvaltningar och bolag som guidar dig rätt bland de tillstånd och regler som gäller för att starta eller bedriva en verksamhet.

Nyföretagande och innovation

High Five är kommunens bolag för företagsutveckling – en framtidsarena för alla som vill starta, utveckla eller etablera sitt företag i regionen.

Nyföretagande
Du som startat företag eller är på gång att förverkliga din dröm som egenföretagare i Halmstad får kostnadsfri hjälp av vår företagsservice, genom HighFive. Ett inledande möte ger dig rätt kontakter, rådgivning och ökad kunskap om stöd, inspiration och verktyg i din fortsatta process som egenföretagare.

Innovation
Även när du vill utveckla ditt företag eller din affärsidé får du hjälp av High Five, vår innovationsarena för affärsutveckling. Här får du tillgång till nätverk och utvecklingsprojekt och möjlighet att matchas ihop med kompetens både från Högskolan i Halmstad och näringslivet.

Etablering och expansion

Du får hjälp av vår företagsservice när du vill flytta din verksamhet till Halmstad eller har idéer om hur företaget kan växa här.

Din förfrågan tas emot av specialistgruppen för etablering och expansion som består av mark- och exploateringsansvarig, tillväxtstrateg och plan- markstratetg. Du får råd och vägledning, ditt ärende samordnas med avtal och tillstånd för bästa möjliga etableringsprocess.

Evenemang och destinationsutveckling

När du vill arrangera ett evenemang i Halmstad hjälper vi dig. I vår företagsservice finns Halmstad Convention Bureau, som ger dig kostnadsfritt stöd i evenemangsprocessen från idé till genomförande.

Du får hjälp med din evenemangsidé, lämplig yta eller anläggning och rätt kontaktvägar för att söka tillstånd hos olika myndigheter.

Kompentensutveckling och kompetensförsörjning

Vill du kompetensutveckla din personal eller söker du nya talanger till ditt företag? Företagsservice hjälper dig till rätt kontakter och insatser. Vi arbetar nära skola, högskola, yrkeshögskola, region och offentliga aktörer för att möta och tillgodose dina behov av kompetensförsörjning.

Upphandling och inköp

Vi vill vara en självklar samarbetspartner till dig. När du har frågor om upphandlingar, ramavtal eller hur du gör om du vill bli leverantör till Halmstads kommun så kan du kontakta oss.