Kommunens företagsservice – en väg in alla svar

Företagsservice är kommunens nya servicefunktion för företagsärenden. Vi ger dig som företagare en väg in för att få alla svar i ditt ärende. Dialog och vägledning, behovsanpassade råd och effektiv samordning förenklar din kontakt med oss.

I företagsservice samarbetar tjänstepersoner i specialistgrupper över förvaltnings- och bolagsgränser, för att ge dig den vägledning du behöver i ditt ärende. Du får kontinuerlig återkoppling genom hela processen.

När kan jag kontakta företagsservice?

Du kan kontakta oss när du har frågor eller omfattande ärende som du behöver vår hjälp med. Företagsservice har specialistgrupper inom följande områden:

  • tillstånd och bygglov
  • etablering och expansion
  • evenemang
  • tillväxtsupport.