• Halmstads webbplatser

Hjälp oss att utveckla vår företagsservice

Vad tycker du om vår företagsservice? Dina synpunkter är värdefulla för oss och hjälper till att utveckla vår service för dig som är företagare.  

Tyck till och ge oss dina förslag!

Du som kontaktar oss i ett företagsrelaterat ärende har möjlighet att tycka till om vår service. Lämna åsikter, beröm eller förslag till oss i formuläret nedan. Tack för att du berättar vad du tycker om vår företagsservice!

Lämna dina synpunkter

Berätta hur du upplever vår myndighetsutövning!

Du kan också delta i mätningen Insikt. När du har sökt tillstånd, bygglov eller haft ett annat myndighetsärende hos oss får du frågan om du vill delta i mätningen och lämna ditt omdöme om vår myndighetsutövning.

Insikt genomförs löpande av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och mäter kvaliteten i vår service inom sju myndighetsområden:

  • brandskydd
  • bygglov
  • tillfällig markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd
  • upphandling.

Frågorna handar om hur du upplever vårt bemötande, vår effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättsäkerhet. Dina svar är en viktig del i vårt utvecklingsarbete.