Hjälp oss att utveckla vår företagsservice

Vad tycker du om vår företagsservice? Vi mäter på två olika sätt. Dina synpunkter är värdefulla för oss och hjälper till att utveckla vår service för dig som företagare.  

Får du den hjälp du behöver?

Du som kontaktar Halmstads kommun i ett företagsrelaterat ärende har möjlighet att tycka till om vår service. Lämna din åsikter, beröm eller förslag till oss i formuläret nedan. Tack för att du berättar vad du tycker om vår företagsservice! Använd forumläret nedan.

Hur upplever du vår myndighetsutövning?

Du kan också delta i mätningen Insikt. När du har sökt tillstånd, bygglov eller haft ett annat myndighetsärende hos oss får du frågan om du vill delta i mätningen och lämna ditt omdöme om vår myndighetsutövning.

Insikt genomförs löpande av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och mäter kvaliteten i vår service inom sju myndighetsområden:

  • brandskydd
  • bygglov
  • tillfällig markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd
  • upphandling.

Frågorna handar om hur du upplever vårt bemötande, vår effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättsäkerhet. Dina svar är en viktig del i vårt utvecklingsarbete.

Hjälp oss att kategorisera ditt ärende * (obligatorisk)
Hjälp oss att kategorisera ditt ärendeDu kan välja flera alternativ
Hjälp oss att kategorisera din synpunkt * (obligatorisk)
Hjälp oss att kategorisera din synpunktDu kan välja flera alternativ

Hur upplevde du kontakten med oss? Ge oss ditt samlade omdöme 1-5 (5 är mycket bra, 3 är ok, 1 är mycket dåligt)  * (obligatorisk)
Hur upplevde du kontakten med oss? Ge oss ditt samlade omdöme 1-5 (5 är mycket bra, 3 är ok, 1 är mycket dåligt)

Fick du den vägledning du behövde för att uträtta ditt ärenden? Ge oss ditt samlade omdöme 1-5 (5 är mycket bra, 3 är ok, 1 är mycket dåligt)  * (obligatorisk)
Fick du den vägledning du behövde för att uträtta ditt ärenden? Ge oss ditt samlade omdöme 1-5 (5 är mycket bra, 3 är ok, 1 är mycket dåligt)

Hur vill du att vi kontaktar dig? * (obligatorisk)
Hur vill du att vi kontaktar dig?