• Halmstads webbplatser

Tillgänglig­­hets- och bemötande­­priset

Tillgänglighets- och bemötandepriset delas årligen ut till ett företag som främjar ökad tillgänglighet.

En person med diplom och blommor.

Matöppet i Simlångsdalen fick 2023 års tillgänglighets- och bemötandepris. Här ses ägaren Fredrik Wolrath med diplom, blommor och konstverk. Bild: Joakim Leihed.

Matöppet i Simlångsdalen fick Tillgänglighets- och bemötandepriset

Om företaget

Företaget ägs sedan 20 år av Fredrik Wolrath, som förutom matbutik även har gatukök och kiosk, och är ombud för såväl apotek som spel och systembolag.

Motivering till priset

Företaget har en central roll i Simlångsdalen och möjliggör för människor i alla åldrar att få en god och nära samhällsservice. Förutom matbutik har ägen Fredrik Wolrath även gatukök och kiosk, och är ombud för såväl apotek som spel och systembolag.

Utifrån lokalens förutsättningar har Matöppet gjort sitt yttersta för en god framkomlighet och orienterbarhet, och har också en bra ljus- och ljudmiljö. Men det är framför allt genom sitt engagemang, sin lyhördhet och sin goda vilja att göra det bra för kunder och medarbetare som företaget har nått en mycket hög servicenivå.

Företaget gör en heroisk insats för samhället och är ett nav i Simlångsdalen dit alla kan vända sig och känna sig välkomna. Matöppet i Simlångsdalen ser alla, hör alla och hjälper alla. De erbjuder en servicenivå som vi sällan skådat.

Halmstad ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram – inte bara på gator, torg och offentliga platser, utan även i offentliga lokaler, som butiker, restauranger, hotell och i andra verksamheter. För att uppmuntra till arbete för ökad tillgänglighet delar kommunen ut årligen ut ett tillgänglighets- och bemötandepris.

Utmärkelsen uppmärksammar entreprenörer som främjar ökad tillgänglighet, både i utvecklingen av sitt företag och i sin leverans och service.

Priset går till en eller flera personer som varit tongivande i verksamhetens tillgänglighetsarbete och är en god förebild och inspirationskälla för andra entreprenörer.

Valet av mottagare ska speglar den bredd som finns bland Halmstads företag eller föreningar.

När pristagaren utses tar juryn hänsyn till de här kriterierna:

 • god framkomlighet och orienterbarhet
 • tydlig produkt- och serviceinformation
 • god ljus- och ljudmiljö
 • god tillgång till service
 • gott och tillgängligt bemötande
 • situationsanpassade lösningar på tillgänglighet, med personal som kan vara behjälpliga vid behov.

Ett viktigt perspektiv när juryn väljer pristagare är även arbetet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Tidigare vinnare

 • 2022: Entergate AB
 • 2021: Larsgårdens Hundpensionat & Dagis
 • 2020: Hotell Scandic Hallandia
 • 2019: Cortado Coffee Shop
 • 2018: Harrys
 • 2017: Sennan Taxi
 • 2016: Korsbakke Bakery
 • 2015: Erikshjälpen
 • 2014: Gullbrannagården
 • 2013: K-rauta
 • 2012: Phoniro systems
 • 2011: Holger sax och Comfort Audio
 • 2010: Yvonnes Fotvård
 • 2009: Friskis och Svettis

Så ökar du tillgängligheten på ditt företag

Hitta – hittar kunderna till dig?

 • Annonsering och information har tydlig och lättläst text.
 • Webbplatsen har tydlig, lättläst och talande text.
 • Skyltning på fasaden är belyst och lätt läsbar från andra sidan gatan.
 • Skyltning vid entrén är ca 120 över marken och lätt läsbar.
 • Öppettiderna är tydligt angivna på entréskylten, gärna i relief och punktskrift.
 • Entrén är tydligt markerad i fasaden genom utformning, färgsättning och belysning.

Komma in – kommer kunderna in till dig?

Entré och dörrar

 • Glasytor är tydligt markerade ungefär 40 och 160 cm över mark eller golv så att synskadade lätt kan urskilja dem.
 • Det finns inga lösa skyltar, lågt hängande markiser eller föremål man kan snubbla eller skada sig på vid entrén.
 • Dörrhandtagen är greppvänliga och placerade i ca 90 cm höjd.
 • Tunga och tröga dörrar är försedda med dörröppnare.
 • Knappar för dörröppnare och ringklockor syns väl och är placerade på ca 90 cm höjd och ungefär 70 cm från innerhörnet, så att en person i rullstol kommer åt dem.
 • Det finns fritt utrymme för rullstol, rollator eller liknande, både utanför och innanför entrén.

Trappor och trösklar

 • Dörrtrösklar är borttagna eller fasade.
 • Trappsteg i entrén är kompletterade eller byggs om med ramp med maximal lutning 1:12 (helst 1:20) eller med någon form av hiss eller lyft för personer i rullstol.
 • En lös ramp kan läggas ut vid behov (i avvaktan på en ombyggnad).
 • Trappor är försedda med greppvänlig ledstång ca 90 cm över trappframkant.
 • Första och sista stegen i trappor är kontrastmarkerade.

Använda – kan kunderna handla eller få service hos dig?

Framkomlighet och tydlighet

 • Receptionen eller kassan är väl synlig och gärna placerad direkt innanför entrén.
 • Receptions- och kassadisk har en del med en lägre nivå på ungefär 80 centimeters höjd (eller höj- och sänkbar), med hänsyn till personer i rullstol.
 • Gångarna är rymliga och utan hinder, så att man lätt kan ta sig fram i lokalen.
 • Trappor och nivåskillnader inne i lokalen är kompletterade med ramp, hiss eller lyft.
 • Hyllor och varuställ i butik är placerade och utformade så att även personer i rullstol kan komma fram och själva plocka varor.
 • Minst en provhytt i butiken är utformad för en person i rullstol med assistans.
 • Personer som sitter i rullstol kan själva ta mat från buffén.
 • Kundtoaletten är handikappanpassad.

Tillgänglig information

 • Varor i butik har tydlig information och prismärkning.
 • I restaurangen är menyn tydlig och lätt att läsa.
 • Kölappar har stora, tydliga siffror. Könummer presenteras på en stor display eller med talande utrop.

Belysning, luft och ljud

 • Belysningen är bra och utan bländning.
 • Luftkvaliteten är bra, utan starka dofter, och bra städrutiner finns.
 • Ljudmiljön är bra, utan störande buller eller bakgrundsljud.

Service – hur bemöter ni kunderna?

 • Personalen är uppmärksam och har en bra attityd och servicekänsla.
 • Kunden blir personligt bemött med frågor om vad man kan stå till tjänst med.
 • Kunden får information om varor, ledsagning, plock av varor, packning etc.
 • Personal och ledning är lyhörda för önskemål från kunder med speciella behov.