Tillgänglig­­hets- och bemötande­­pris

Halmstad ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram – inte bara på gator, torg och offentliga platser, utan även i offentliga lokaler, butiker och restauranger. Halmstads kommun delar ut Tillgänglighets- och bemötandepriset till företag som visat sig ha speciellt god tillgänglighet för alla kunder.

Till god tillgänglighet räknas bland annat:

 • Framkomlighet
 • Information
 • Bullernivåer
 • Hänsyn till allergiker
 • Kunnighet hos personalen

Bemötande av gäster och kunder bedöms, och respekt för olika etniska grupper. Särskild hänsyn tas till om företaget har åstadkommit tillgänglighet med intelligens och fantasi.

Tidigare vinnare

 • 2020: Hotell Scandic Hallandia
 • 2019: Cortado Coffee Shop
 • 2018: Harrys
 • 2017: Sennan Taxi
 • 2016: Korsbakke Bakery
 • 2015: Erikshjälpen
 • 2014: Gullbrannagården
 • 2013: K-rauta
 • 2012: Phoniro systems
 • 2011: Holger sax och Comfort Audio
 • 2010: Yvonnes Fotvård
 • 2009: Friskis och Svettis

Så ökar du tillgängligheten på ditt företag

Hitta – hittar kunderna till dig?

 • Annonsering och information har tydlig och lättläst text.
 • Webbplatsen har tydlig, lättläst och talande text.
 • Skyltning på fasaden är belyst och lätt läsbar från andra sidan gatan.
 • Skyltning vid entrén är ca 120 över marken och lätt läsbar.
 • Öppettiderna är tydligt angivna på entréskylten, gärna i relief och punktskrift.
 • Entrén är tydligt markerad i fasaden genom utformning, färgsättning och belysning.

Komma in – kommer kunderna in till dig?

 • Glasytor är tydligt markerade ungefär 40 och 160 cm över mark eller golv så att synskadade lätt kan urskilja dem.
 • Det finns inga lösa skyltar, lågt hängande markiser eller föremål man kan snubbla eller skada sig på vid entrén.
 • Dörrhandtagen är greppvänliga och placerade i ca 90 cm höjd.
 • Tunga och tröga dörrar är försedda med dörröppnare.
 • Knappar för dörröppnare och ringklockor syns väl och är placerade på ca 90 cm höjd och ungefär 70 cm från innerhörnet, så att en person i rullstol kommer åt dem.
 • Det finns fritt utrymme för rullstol, rollator eller liknande, både utanför och innanför entrén.
 • Dörrtrösklar är borttagna eller fasade.
 • Trappsteg i entrén är kompletterade eller byggs om med ramp med maximal lutning 1:12 (helst 1:20) eller med någon form av hiss eller lyft för personer i rullstol.
 • En lös ramp kan läggas ut vid behov (i avvaktan på en ombyggnad).
 • Trappor är försedda med greppvänlig ledstång ca 90 cm över trappframkant.
 • Första och sista stegen i trappor är kontrastmarkerade.

Använda – kan kunderna handla eller få service hos dig?

 • Receptionen eller kassan är väl synlig och gärna placerad direkt innanför entrén.
 • Receptions- och kassadisk har en del med en lägre nivå på ungefär 80 cm höjd (eller höj- och sänkbar), med hänsyn till personer i rullstol.
 • Gångarna är rymliga och utan hinder, så att man lätt kan ta sig fram i lokalen.
 • Trappor och nivåskillnader inne i lokalen är kompletterade med ramp, hiss eller lyft.
 • Hyllor och varuställ i butik är placerade och utformade så att även personer i rullstol kan komma fram och själva plocka varor.
 • Minst en provhytt i butiken är utformad för en person i rullstol med assistans.
 • Varor i butik har tydlig information och prismärkning.
 • I restaurangen är menyn tydlig och lätt att läsa.
 • Personer som sitter i rullstol kan själva ta mat från buffén.
 • Kölappar har stora, tydliga siffror. Könummer presenteras på en stor display eller med talande utrop.
 • Belysningen är bra och utan bländning.
 • Luftkvaliteten är bra, utan starka dofter, och bra städrutiner finns.
 • Ljudmiljön är bra, utan störande buller eller bakgrundsljud.
 • Kundtoaletten är handikappanpassad.

Service – hur bemöter ni kunderna?

 • Personalen är uppmärksam och har en bra attityd och servicekänsla.
 • Kunden blir personligt bemött med frågor om vad man kan stå till tjänst med.
 • Kunden får information om varor, ledsagning, plock av varor, packning etc.
 • Personal och ledning är lyhörda för önskemål från kunder med speciella behov.

Nominera ett företag till priset

Vem som helst kan föreslå en kandidat till Tillgänglighets- och bemötandepriset. Du får även föreslå ditt eget företag.

Nominera ett företag till priset