Tillgänglig­­hets- och bemötande­­pris

Halmstads kommun delar årligen ut Tillgänglighets- och bemötandepriset till ett företag som visat sig ha speciellt god tillgänglighet för alla kunder.

Halmstad ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram – inte bara på gator, torg och offentliga platser, utan även i offentliga lokaler, butiker och restauranger. För att uppmuntra till arbete för ökad tillgänglighet delar kommunen ut Tillgänglighets- och bemötandepriset.

Tillgänglighets- och bemötandepriset 2021

Prisutdelningen den 8 mars skjuts upp på grund av pandemin. Vi informerar snart om nytt datum.
Prisutdelningen sker i samband med Guldmorgon, kommunens frukostmöte för näringslivet.

Vad är god tillgänglighet?

Till god tillgänglighet räknas bland annat:

 • framkomlighet
 • information
 • bullernivåer
 • hänsyn till allergiker
 • kunnighet hos personalen.

Bemötande av gäster och kunder bedöms när pristagaren utses, och respekt för olika etniska grupper. Särskild hänsyn tas till om företaget har åstadkommit tillgänglighet med intelligens och fantasi.

Tidigare vinnare

 • 2020: Hotell Scandic Hallandia
 • 2019: Cortado Coffee Shop
 • 2018: Harrys
 • 2017: Sennan Taxi
 • 2016: Korsbakke Bakery
 • 2015: Erikshjälpen
 • 2014: Gullbrannagården
 • 2013: K-rauta
 • 2012: Phoniro systems
 • 2011: Holger sax och Comfort Audio
 • 2010: Yvonnes Fotvård
 • 2009: Friskis och Svettis

Så ökar du tillgängligheten på ditt företag

Hitta – hittar kunderna till dig?

 • Annonsering och information har tydlig och lättläst text.
 • Webbplatsen har tydlig, lättläst och talande text.
 • Skyltning på fasaden är belyst och lätt läsbar från andra sidan gatan.
 • Skyltning vid entrén är ca 120 över marken och lätt läsbar.
 • Öppettiderna är tydligt angivna på entréskylten, gärna i relief och punktskrift.
 • Entrén är tydligt markerad i fasaden genom utformning, färgsättning och belysning.

Komma in – kommer kunderna in till dig?

 • Glasytor är tydligt markerade ungefär 40 och 160 cm över mark eller golv så att synskadade lätt kan urskilja dem.
 • Det finns inga lösa skyltar, lågt hängande markiser eller föremål man kan snubbla eller skada sig på vid entrén.
 • Dörrhandtagen är greppvänliga och placerade i ca 90 cm höjd.
 • Tunga och tröga dörrar är försedda med dörröppnare.
 • Knappar för dörröppnare och ringklockor syns väl och är placerade på ca 90 cm höjd och ungefär 70 cm från innerhörnet, så att en person i rullstol kommer åt dem.
 • Det finns fritt utrymme för rullstol, rollator eller liknande, både utanför och innanför entrén.
 • Dörrtrösklar är borttagna eller fasade.
 • Trappsteg i entrén är kompletterade eller byggs om med ramp med maximal lutning 1:12 (helst 1:20) eller med någon form av hiss eller lyft för personer i rullstol.
 • En lös ramp kan läggas ut vid behov (i avvaktan på en ombyggnad).
 • Trappor är försedda med greppvänlig ledstång ca 90 cm över trappframkant.
 • Första och sista stegen i trappor är kontrastmarkerade.

Använda – kan kunderna handla eller få service hos dig?

 • Receptionen eller kassan är väl synlig och gärna placerad direkt innanför entrén.
 • Receptions- och kassadisk har en del med en lägre nivå på ungefär 80 cm höjd (eller höj- och sänkbar), med hänsyn till personer i rullstol.
 • Gångarna är rymliga och utan hinder, så att man lätt kan ta sig fram i lokalen.
 • Trappor och nivåskillnader inne i lokalen är kompletterade med ramp, hiss eller lyft.
 • Hyllor och varuställ i butik är placerade och utformade så att även personer i rullstol kan komma fram och själva plocka varor.
 • Minst en provhytt i butiken är utformad för en person i rullstol med assistans.
 • Varor i butik har tydlig information och prismärkning.
 • I restaurangen är menyn tydlig och lätt att läsa.
 • Personer som sitter i rullstol kan själva ta mat från buffén.
 • Kölappar har stora, tydliga siffror. Könummer presenteras på en stor display eller med talande utrop.
 • Belysningen är bra och utan bländning.
 • Luftkvaliteten är bra, utan starka dofter, och bra städrutiner finns.
 • Ljudmiljön är bra, utan störande buller eller bakgrundsljud.
 • Kundtoaletten är handikappanpassad.

Service – hur bemöter ni kunderna?

 • Personalen är uppmärksam och har en bra attityd och servicekänsla.
 • Kunden blir personligt bemött med frågor om vad man kan stå till tjänst med.
 • Kunden får information om varor, ledsagning, plock av varor, packning etc.
 • Personal och ledning är lyhörda för önskemål från kunder med speciella behov.