Planerade markanvisningar

Här kan du se markanvisningar som är planerade men ännu inte har startat.

Fredsgatan

Kommunen kommer att utlysa en markanvisningstävling för två kontorsbyggnader på Fredsgatan i centrala Halmstad. Preliminär tidsplan för tävling är i slutet av mars–början av april 2024.

Markanvisningsplan

I kommunens markanvisningsplan redovisas de områden, fastigheter eller delar av fastigheter som är i kommunal ägo och som är planerade för markanvisning framöver framöver. Den ses över varje år i samband med att förteckningen över möjliga bostadsprojekt i bostadsförsörjningsprogrammet ses över.

Markanvisningsplanen sträcker sig fram till 2030 men enbart de projekt som ligger innan 2025 är tidsatta. Föreslagna tider för anvisning är preliminära och förutsätter i de flesta fall ett beslut om planuppdrag.