Pågående markanvisningar

Här finns de markanvisningar som pågår just nu via direktanvisning, markanvisningstävling eller anbudsförfarande.