Europa Direkt Halland

Europa Direkt Halland är hallänningarnas medborgarkontor för EU-frågor. Vi fungerar som en länk mellan invånare och EU:s institutioner och politik. Här kan du få svar på frågor, information och kunskap om EU.

Du kan få hjälp med allt från projektstöd till information inför semesterresan eller utlandsstudier. Söker du information om EU:s politik? Har du funderingar kring dina rättigheter som EU-medborgare? Då hjälper vi dig att hitta rätt information.

Europa Direkt Halland har sitt kontor i Rådhuset i Halmstad, men arbetar i hela Halland.

Se film om Europa Direkt

Dina rättigheter i EU

Som svensk medborgare är du också EU-medborgare. Det innebär att du har rättigheter som att arbeta, studera, rösta och att ställa upp i politiska val i andra EU-länder. Här listar vi några av dina rättigheter som EU-medborgare:

Problem med dina rättigheter?

Solvit hjälper dig som EU-medborgare eller företag som har fått problem i ett annat EU-land, på grund av att myndigheterna där inte följer EU-lagstiftningen som de ska. Till exempel vid orättvisa regler eller beslut och diskriminerande byråkrati som kan göra det svårt för dig att bo, arbeta och göra affärer i ett annat EU-land.

Europeiska ombudsmannen hjälper dig med klagomål från enskilda, företag och organisationer om missförhållande vid EU:s institutioner och organ.

Stöd till dig som privatperson

Europa Direkt kan:

Föredrag och evenemang

Du kan bjuda in Europa Direkt för kostnadsfria föredrag om till exempel EU:s politiska system och politikområden eller EU:s fonder och program. Europa Direkt kan även arrangera evenemang tillsammans med aktörer i länet, som gymnasieskolor, föreningar och bibliotek.

För dig som är lärare

Behöver du som lärare hjälp med att hitta undervisningsmaterial om EU? Då kan du få besök av Europa Direkt Halland, eller använda dig av vårt material.

Läromedel

Utbildningar och aktiviteter för elever

Euroscola

Vad gör egentligen en EU-ledamot och vilken roll har Europaparlamentet? Genom Euroscola får gymnasieungdomar chansen att för en dag diskutera och debattera aktuella frågor med jämnåriga från andra länder på plats i Strasbourg.

Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram

Vill du och dina elever lära er mer om Europaparlamentet? Europaparlamentets kontor i Stockholm erbjuder ett kostnadsfritt utbildningsprogram som riktar sig till lärare och elever på högstadiet och gymnasiet.

Arbeta med skolutveckling i EU-frågor

Skolambassadör för EU

Är du lärare eller skolledare och vill ansvara för att samordna din skolas arbete med EU i undervisningen? Tycker du att det skulle vara värdefullt att utbyta erfarenheter med kollegor från skolor runt om i landet? Då är den kostnadsfria utbildningen "Skolambassadör för EU" något för dig.

Lärarutbildningen är nio dagar fördelade på två tillfällen, skolledarutbildningen tre dagar vid ett tillfälle under året.

För dig som går på gymnasiet

Går du i gymnasiets årskurs 1 eller 2 och läser kursen Moderna språk 3 eller högre? Då har du möjlighet att studera ett läsår i Frankrike, Spanien, Tyskland eller Österrike.

Du och dina klasskompisar kan prova på att vara ledamöter i Europaparlamentet i Strasbourg för en dag. Prata med din lärare om att ansöka till Euroscola! Mer information finns i stycket för lärare ovan.

För dig som är 18–30 år

Det finns många möjligheter att få nya upplevelser och erfarenheter för dig som är ung. Du kan till exempel praktisera i någon av EU:s verksamheter i Sverige eller utomlands, resa i Europa eller jobba som volontär.

Praktisera på någon av EU:s institutioner i Europa

De flesta EU-institutioner erbjuder praktik på mellan tre och fem månader för unga universitets- och högskoleutbildade. Arbetsuppgifterna beror på var du placeras. Du kan få syssla med konkurrenslagstiftning, personalfrågor, miljöpolitik, kommunikation och mycket annat.

Praktisera på Europaparlamentet i Sverige eller annat EU-land

Du som är ung och har universitetsexamen kan söka en avlönad praktikplats på Europaparlamentets kontor i Stockholm eller i ett annat EU-land. Syftet är att komplettera de kunskaper du skaffat dig under dina studier.

Praktisera hos Europa Direkt Halland

Europa Direkt Halland har ofta möjlighet att ta emot praktikanter. Kanske studerar du offentlig förvaltning, nationalekonomi, Europastudier eller liknande? Kontakta oss om du är intresserad!

Upptäck Europa med resekortet

Du som är 18 år kan få chansen att uppleva Europa med DiscoverEU:s resekort. Med resekortet kan du upptäcka Europa med tåg i upp till 30 dagar. Du får även rabatter på bland annat museer, kurser, idrottsaktiviteter, kollektivtrafik, boende och mat.

Studera utomlands

Som svensk medborgare har du rätt till att söka utbildningar i ett annat EU-land. Där får du studera på samma villkor som mottagarlandets egna medborgare. Det är dock viktigt att du har en sjukförsäkring och tillräckligt med pengar för att klara dig.

Det finns olika möjligheter till studier i annat EU-land. Du kan ordna det själv genom att ta kontakt med aktuellt universitet eller så kan du ta hjälp av ett svenskt universitet eller högskola och ansöka om en plats i EU:s utbytesprogram.

Arbeta som volontär

Europeisk volontärtjänst (ESC) är till för dig som är mellan 18 och 30 år.

Som volontär jobbar du ideellt under en viss period i ett annat land under enklare former. Du deltar i det dagliga arbetet i en organisation som aktivt gynnar lokalsamhället. Du kan arbeta med allt ifrån miljö, hälsa och inkludering till digital teknik, kultur och idrott.

Projekten pågår från två veckor till tolv månader. Du får resa, logi och mat plus lite fickpengar.

Europa Direkt Halland ingår i Europeiska kommissionens informationsnätverk Länk till annan webbplats. på lokal och regional nivå bestående av ungefär 450 kontor i hela EU. Kontoret har funnits i länet sedan 2005 och finansieras av Halmstads Kommun, Region Halland och EU-kommissionen Länk till annan webbplats..