• Halmstads webbplatser

Trygghetsenkäten 2023

Halmstads kommun och Polisen samarbetar kring medborgarlöftet. Du kan hjälpa till genom att svara på vår enkät.

Medborgarlöftet som presenterades i december 2022 bygger inte bara på enkäten utan även på de analyser som Polisen, Halmstads kommun och andra som arbetar med trygghet bidrar med.

Löftet avges vartannat år. Så nästa gång är i december 2024. Enkäten gör vi årligen för fånga upp och få en årlig bilde av hur invånarna upplever tryggheten i kommunen.

Vad är medborgarlöfte?

Medborgarlöften handlar om att Polisen och Halmstads kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det
  • brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

Vi är tacksamma för du hjälper oss i vårt trygghetsarbete och svarar på enkäten som du kan svara på till den 15 oktober.

Tack!

Enkät

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.