Trygghetsenkäten 2023

Halmstads kommun och Polisen samarbetar kring medborgarlöftet. Du kan hjälpa till genom att svara på vår enkät.

Medborgarlöftet som presenterades i december 2022 bygger inte bara på enkäten utan även på de analyser som Polisen, Halmstads kommun och andra som arbetar med trygghet bidrar med.

Löftet avges vartannat år. Så nästa gång är i december 2024. Enkäten gör vi årligen för fånga upp och få en årlig bilde av hur invånarna upplever tryggheten i kommunen.

Vad är medborgarlöfte?

Medborgarlöften handlar om att Polisen och Halmstads kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det
  • brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

Vi är tacksamma för du hjälper oss i vårt trygghetsarbete och svarar på enkäten som du kan svara på till den 15 oktober.

Tack!

Enkät

Kön * (obligatorisk)
Vilket kön identifierar du dig som?
Kön
Hur gammal är du?

Var bor du?
Känner du dig trygg när du är hemma i din bostad? * (obligatorisk)
Känner du dig trygg när du är hemma i din bostad?


Om du svarade nej:

Känner du dig trygg i området där du bor? * (obligatorisk)
Känner du dig trygg i området där du bor?


Om du svarade nej:

Finns det platser i Halmstads kommun där du känner dig otrygg? * (obligatorisk)
Finns det platser i Halmstads kommun där du känner dig otrygg?


Om du svarade ja:

Känner du dig trygg när du rör dig i trafiken i Halmstads kommun? * (obligatorisk)
Känner du dig trygg när du rör dig i trafiken i Halmstads kommun?


Om du svarade nej:


Orolig för brott * (obligatorisk)
Svara på en skala 1 (inte alls) till 5 (mycket orolig).
Svara på en skala 1 (inte alls) till 5 (mycket orolig).
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Är du orolig för att utsättas för brott?
Orolig för brott
Om du är orolig för brott: Vilken typ av brott är du orolig för? (Du kan välja flera)
Orolig för brottOrolig för att anhörig utsätts för brott * (obligatorisk)
Svara på en skala 1 (inte alls) till 5 (mycket orolig).
Svara på en skala 1 (inte alls) till 5 (mycket orolig).
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Är du orolig för att anhöriga utsätts för brott?
Orolig för att anhörig utsätts för brott
Om du är orolig för att en anhörig utsätts för brott: Vilken typ av brott är du orolig för? (Du kan välja flera)
Orolig för att anhörig utsätts för brottVäktare i centrum * (obligatorisk)
Har du sett ordningsvakterna i Halmstads stadskärna?
Väktare i centrum


Väktare i centrum
Har ordningsvakterna ökat din känsla av trygghet i stadskärnan?
Väktare i centrum