• Halmstads webbplatser

Vattnet stängs av kring Busörs reningsverk

Vi behöver stänga av vattnet för fastigheter kring Busörs reningsverk onsdagen den 29 maj kl 8-16 med anledning av arbeten på vattenledningsnätet. Tänk på att tappa upp vatten som du har behov av för denna tiden. Se till så att inga kranar, tvättmaskiner eller andra vattenförbrukande installationer är påslagna. När vattnet påkopplats igen kan vattnet vara brunaktigt. Det beror oftast på järnutfällning vilket inte är farligt. Spola tills vattnet är klart igen innan du använder vattnet.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se