• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp Vallås Tynavägen, Halmstad

Just nu har vi en vattenläcka som innebär störningar i vattenleveransen. Berörda är boende i nedanstående område samt eventuellt intilliggande område.

Laholmsbuktens vatten och avlopp AB ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner.
Vatten går att hämta Vid en vatten post utanför Tynavägen 15C samt 24 E och en tank på parkeringplatsen 11 - 13 .

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se