• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Westmansgatan 1-18, Halmstad, Halmstad

Just nu är det en vattenläcka på Westmansgatan 1-18 i Halmstad. Läckan är nedstängd vilket innebär att personer på dessa adresser just nu saknar vatten. Vi räknar med att kunna åtgärda läckan under dagen. Dricksvatten kommer inom kort att kunna hämtas ur en tank som ställs upp mellan Westmansgatan 7 och 9.

När vattnet kommer åter kan det finnas luft i det samt upplevas lite rött/brunt. Detta är ofarligt och åtgärdas bäst genom att spola med kallvatten i upp till 30 minuter.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se