• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Vinkelvägen 1/Idrottsgatan, Laholm

Vattenläcka i korsningen Vinkelvägen/Idrottgatan i Våxtorp. Läckan är under kontroll och reparation kommer att påbörjas under fredagen. Det kommer under denna period bli svårt för trafikanter att ta sig förbi.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se