• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Vilshäradsvägen Gullbrandstorp, i höjd med Skolgatan, Halmstad

Det är just nu en mindre vattenläcka på Vilshäradsvägen, Gullbrandstorp, i höjd med Skolgatan. Arbetet med förberedelse för åtgärd av vattenläckan är påbörjad. När vattenläckan stängs ner kommer Gullbrandstorp 1:178 vara utan dricksvatten.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se